Từ ngày 07/05/2021 Trung Quốc chấp thuận cho 37 Công ty Campuchia có trang trại trồng xoài được phép xuất khẩu trực tiếp quả xoài tươi sang thị trường Trung Quốc. Trong 37 Công ty của Campuchia trên có 03 Công ty của Việt Nam đầu tư trồng cây ăn trái tại Campuchia cũng được chấp thuận xuất khẩu trái xoài trực tiếp từ Campuchia đi thẳng sang Trung Quốc.

Campuchia được chấp thuận xuất khẩu trái xoài tươi sang Trung Quốc

Xin mở file đính kèm.
Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Campuchia