Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Cơ quan điều tra đã ban hành Thông báo số 09/TB-PVTM về việc tổ chức tham vấn trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan theo quy định tại Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với mục tiêu bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch, Cơ quan điều tra xin thông báo về việc thay đổi hình thức tổ chức phiên tham vấn công khai sang hình thức trực tuyến. Thông tin về phiên tham vấn cụ thể như sau:

Thời gian: 9h00-12h00 ngày 12 tháng 5 năm 2021 (theo giờ Hà Nội)

Hình thức: Trực tuyến. Thông tin chi tiết về phương thức truy cập sẽ được thông báo tới các bên nộp đơn đăng ký vào trước ngày tổ chức phiên tham vấn.

Thành phần đăng ký tham gia: Các bên liên quan theo quy định tại Điều 74 Luật Quản lý ngoại thương.

Ngôn ngữ: Tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các Bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Các Bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

Theo quy định, Phiên tham vấn công khai được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các bên liên quan theo luật định trình bày thông tin và ý kiến liên quan đến vụ việc điều tra.

Các bên khác có ý kiến về vụ việc có thể gửi ý kiến bằng văn bản trực tiếp tới Cơ quan điều tra trước và sau phiên tham vấn, Cơ quan điều tra sẽ phản hồi, tổng hợp trong báo cáo kết luận điều tra cuối cùng của vụ việc.

Chi tiết Thông báo của Cơ quan điều tra, xem tại đây..
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại