Báo cáo triển vọng thị trường khoáng sản Việt Nam và thế giới, phát hành tháng 5/2021 cung cấp các dữ liệu, phân tích và dự báo về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất nhập khẩu, chính sách về khoáng sản quặng các loại trong nước và thế giới và thông tin tham khảo tình hình doanh nghiệp trong ngành. Báo cáo cũng đưa ra một số nhận định và dự báo thị trường thế giới và trong nước

Một số thông tin đáng chú ý: 
- Tổng sản lượng quặng khoáng sản của cả nước trong quý I/2021 đạt gần …. triệu tấn, …..% so với cùng kỳ năm trước.
- Sản lượng quặng sắt và tinh sắt chưa nung trong quý I/2021 đạt…. Quặng sắt và tinh sắt chưa nung được sản xuất chủ yếu tại …..(chiếm tỷ trọng 56,84%), tiếp theo là các tỉnh….với tỷ trọng lần lượt là….Sản lượng quặng đồng và tinh quặng đồng đạt…, tập trung ở các địa phương như...(chiếm.%); Sản lượng Quặng chì và tinh quặng chì đạt…, tập trung tại các địa phương…; Sản xuất Quặng zircon và tinh quặng zircon đạt…, trong đó nhiều nhất tại…
- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính chung trong quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản giảm mạnh ….% so với cùng kỳ năm 2020 với sự sụt giảm chủ yếu ở mặt hàng …... Nhóm nhiên liệu và khoáng sản cũng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ là ….% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quý I/2021.

- Kim ngạch nhập khẩu quặng các loại đạt...., trong đó....
Đáng chú ý, lượng quặng khoáng sản nhập khẩu từ Trung Quốc và Singapore tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu từ một số thị trường tăng mạnh, gồm có:….

- Trên thị trường nhiên liệu và khoáng sản thế giới, nhóm nhiên liệu gồm dầu thô, khí tự nhiên, xăng, than đá đều tăng giá trong quý I/2021, nhóm khoáng sản kim loại giảm trừ các mặt hàng sau đây.......

- Diễn biến và xu hướng thị trường thế giới, chia theo loại quặng và một số thị trường lớn như Trung Quốc, Australia, Brazil, Indonesia, Philippines…

- Dự báo: Chi tiết đến từng loại quặng và thị trường. 

Các nội dung chính của Báo cáo gồm có: 
I. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 
1. Sản xuất 
1.1. Tình hình chung 
1.2. Tình hình sản xuất theo địa phương 
1.3. Tham khảo tình hình sản xuất, đầu tư của doanh nghiệp 
2. Tiêu thụ 
3. Xuất nhập khẩu 
3.1. Xuất khẩu 
3.1.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu 
3.1.2. Thị trường xuất khẩu 
3.1.3. Giá xuất khẩu 
3.2. Nhập khẩu 
3.2.1. Lượng và kim ngạch nhập khẩu 
3.2.2. Thị trường nhập khẩu 
3.2.2. Giá nhập khẩu 
II. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
1 Tình hình chung
2 Thị trường một số loại quặng tiêu biểu
2.1. Quặng sắt 
2.1.1. Tình hình chung 
2.1.2. Thị trường Trung Quốc 
2.1.3. Thị trường Australia (Úc) 
2.1.4. Thị trường Brazil 
2.2. Quặng nickel 
2.3. Quặng mangan 
2.4. Quặng bauxite (bô-xít) 
III. NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO 
1 Thị trường thế giới và tác động đến thị trường Việt Nam
1.1. Dự báo chung thị trường khoáng sản và quặng kim loại toàn cầu
1.2. Quặng sắt
1.3. Quặng nickel
1.4. Quặng mangan
1.5. Quặng bauxite (bô-xít)
2 Thị trường Việt Nam
PHỤ LỤC: NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN TẠI CÁC KHU VỰC DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN QUỐC GIA 

CHI TIẾT BÁO CÁO BÁO CÁO TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG KHOÁNG SẢN VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI (Phát hành tháng 5/2021)