- Kể từ đầu năm 2024, chỉ số kỳ vọng hoạt động kinh doanh ở mức khá cao khoảng 55% trong 4 tháng liên tiếp. Các công ty vẫn lạc quan về các lĩnh vực phát triển tích hợp chất lượng cao như ngành vận tải đường sắt, ngành vận tải hàng không, ngành chuyển phát nhanh bưu chính và chuỗi cung ứng tích hợp, đồng thời các công ty vẫn duy trì được kỳ vọng ổn định.
- Đầu tư vào logistics tăng trưởng đều đặn. Chỉ số hoàn thành đầu tư tài sản cố định trong tháng 5/2024 tăng trở lại 0,7 điểm phần trăm so với tháng trước, tốc độ tăng trưởng đầu tư và kỳ vọng đầu tư ổn định và cải thiện. Trong các ngành, chỉ số hoàn thành đầu tư tài sản cố định của ngành vận tải đường sắt, ngành vận tải hàng không, ngành vận tải đường ống và ngành chuyển phát nhanh bưu chính nằm trong phạm vi mở rộng.
- Tuy nhiên, chỉ số đơn hàng mới trong tháng 5/2024 là 52,7%, giảm 1 điểm phần trăm so với tháng trước. Chỉ số đơn hàng mới ở khu vực phía Tây tăng 0,2 điểm phần trăm, khu vực miền Trung và miền Đông giảm lần lượt 0,2 và 1 điểm phần trăm. Sự suy giảm nhu cầu mới về hoạt động bốc dỡ và xếp dỡ trong ngành càng nổi bật hơn.

- Hiện tại, nhu cầu không ổn định, tốc độ tăng trưởng chậm lại và lợi nhuận doanh nghiệp yếu là những vấn đề chính mà ngành logistics Trung Quốc phải đối mặt và cần kịp thời khắc phục, đặc biệt là ở những khu vực có chuỗi công nghiệp dài và nhiều liên kết hỗ trợ, như sản xuất ô tô, sản xuất thiết bị gia dụng, sản xuất máy móc điện tử, dược phẩm và sản xuất thiết bị vận tải, tăng cường kết nối thông tin và hỗ trợ kết nối nguồn lực.
MỤC LỤC
TÓM TẮT    
PHẦN 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG    
1.    Tình hình phát triển ngành logistics Trung Quốc và một số vấn đề đáng lưu ý đối với Việt Nam    
2.    Hoạt động vận tải    

2.1.    Tình hình chung    
2.2.    Vận tải đường bộ    
2.3.    Vận tải đường sắt    
2.4.    Vận tải hàng không    
2.5.    Vận tải đường thủy    
2.6.    Vận tải đường biển    
3.    Cảng biển    
4.    Hoạt động giao nhận, kho bãi    

4.1.    Giao nhận, thương mại điện tử    
4.2.    Kho bãi, chuỗi lạnh    
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÁC NỀN TẢNG VẬN TẢI HÀNG HÓA TRỰC TUYẾN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ GIẢM CHI PHÍ LOGISTICS TẠI TRUNG QUỐC    
1.    Thực trạng và bối cảnh   
2.    Phát triển các nền tảng vận chuyển hàng hóa trực tuyến để giảm chi phí logistics    
3.    Tận dụng nguồn lực dữ liệu trên các nền tảng trực tuyến để nâng cao hiệu quả logistics    


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Chỉ số giá cước vận tải đường bộ của Trung Quốc tháng 5/2024    
Bảng 2: Chỉ số vận chuyển hàng hóa ven biển (hàng rời) của Trung Quốc vào tháng 5/2024   
Bảng 3: Chỉ số vận tải container hàng xuất khẩu của Trung Quốc tháng 5/2024 (tổng hợp và các tuyến chính)    
Bảng 4: Khối lượng kinh doanh chuyển phát nhanh và thu nhập kinh doanh theo tỉnh/thành phố trong tháng 5/2024 tại Trung Quốc   
Bảng 5: Chỉ số kinh doanh lĩnh vực kho bãi của Trung Quốc tháng 5/2024   

DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa theo tháng của Trung Quốc tới tháng 5/2024   
Hình 2: Cơ cấu phương thức vận chuyển hàng hóa của Trung Quốc trong tháng 5/2024 (theo lượng hàng vận chuyển)    
Hình 2: Cơ cấu phương thức vận chuyển hàng hóa của Trung Quốc trong 5 tháng năm 2024 (theo lượng hàng vận chuyển)   
Hình 3: Vận tải hàng hóa bằng đường cao tốc của Trung Quốc tới tháng 5/2024 (đvt: tỷ tấn)    
Hình 4: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt của Trung Quốc tới tháng 5/2024 (đvt: triệu tấn)    
Hình 5: Vận tải hàng hóa bằng hàng không của Trung Quốc tới tháng 5/2024 (đvt: 1000 tấn)    
Hình 6: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy của Trung Quốc tới tháng 4/2024 (đvt: triệu tấn)   
Hình 7: Lượng hàng hóa thông qua cảng quốc gia của Trung Quốc (đvt: tỷ tấn)    
Hình 8: Khối lượng kinh doanh chuyển phát nhanh ngành bưu chính Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2024   

. 43