Kể từ đầu năm 2023, nền kinh tế Trung Quốc đã và đang tiếp tục phục hồi. Đặc biệt trong quý III/2023, khi hàng loạt chính sách ổn định tăng trưởng dần được thực hiện, chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn của nhiều ngành đã có những chuyển biến tích cực. Nhu cầu logistics nhìn chung duy trì mức tăng trưởng ổn định. Thị trường logistics Trung Quốc được kỳ vọng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hoạt động và mức độ phối hợp tổng thể được cải thiện. Các công ty logistics tại nước này đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành logistics thông qua tích hợp tài nguyên, chuyển đổi kỹ thuật số và các biện pháp nâng cấp khác. 
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH:
TÓM TẮT    
PHẦN 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG    
1.    Tình hình phát triển ngành logistics Trung Quốc và liên quan 
  
1.1.    Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc    
1.2.    Tổng hợp phân tích và dự báo về thị trường logistics Trung Quốc    
2.    Hoạt động vận tải    
2.1.    Tình hình chung   
2.2.    Vận tải đường bộ    
2.3.    Vận tải đường sắt    
2.4.    Vận tải hàng không    
2.5.    Vận tải đường thủy    
2.6.    Vận tải đường biển    
3.    Cảng biển   
4.    Hoạt động giao nhận, kho bãi    

4.1.    Giao nhận, thương mại điện tử    
4.2. Kho bãi, chuỗi lạnh    
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: LĨNH VỰC CHUYỂN PHÁT NHANH TRUNG QUỐC ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN XANH    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Chỉ số vận chuyển hàng hóa ven biển (hàng rời) của Trung Quốc vào tháng 9 năm 2023   
Bảng 2: Chỉ số vận tải container hàng xuất khẩu của Trung Quốc tháng 8 năm 2023 (tổng hợp và các tuyến chính)    
Bảng 3: Chỉ số kinh doanh lĩnh vực kho bãi của Trung Quốc tháng 9/2023