Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê quốc gia Nhật Bản, CPI nhóm giao thông vận tải của Nhật Bản chấm dứt chuỗi 3 tháng giảm liên tiếp để tăng lên mức 94,3, cũng là mức cao nhất từ đầu năm 2022 đến nay (kỳ gốc năm 2015=100). Chỉ số giá nhóm giao thông vận tải tăng trong bối cảnh lạm phát chung của nền kinh tế Nhật Bản. Lạm phát trên toàn quốc của Nhật Bản hiện đã vượt quá mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) trong bốn tháng liên tiếp và có thể làm phức tạp thông điệp của ngân hàng trung ương trong tương lai, mặc dù BOJ vẫn dự kiến sẽ giữ chính sách tiền tệ lỏng để hỗ trợ nền kinh tế đang cần phục hồi sau COVID-19.
    Chỉ số giá nhóm giao thông vận tải của Hàn Quốc trong tháng 7/2022 đã lên đến mức cao kỷ lục từ tháng 1/2020 đến nay, với 123,43 điểm, phản ánh xu hướng chung của lạm phát do giá nhiên liệu tăng trên toàn cầu.
MỤC LỤC 
TÓM TẮT 
1 THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

1.1. Tình hình chung
1.2. Vận tải
1.3. Ga, cảng, cửa khẩu
1.4. Các hoạt động logistics khác (kho bãi, giao nhận, thương mại điện tử, số hóa logistics)
2 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HÀN QUỐC
2.1. Tình hình chung
2.2. Vận tải
2.2.1. Chỉ số phụ vận tải trong CPI của Hàn Quốc
2.2.2. Vận tải đường bộ
2.2.3. Vận tải đường biển
2.2.4. Vận tải đường hàng không
2.3. Ga, cảng, cửa khẩu
2.4. Các hoạt động logistics khác (Kho bãi, bất động sản logistics, giao nhận, số hóa trong logistics)
  
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Chỉ số phụ về vận tải trong CPI hàng tháng của Nhật Bản 
Hình 2: Chỉ số phụ vận tải trong CPI của Hàn Quốc qua các tháng 
Hình 3: Dự báo tỷ lệ lạm phát và lãi suất tại Hàn Quốc năm 2025 
Hình 4: Chỉ số giá thuê bất động sản logistics tại Hàn Quốc hàng tháng (kỳ gốc 2015=100) 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Biến động doanh số bán lẻ một số nhóm hàng chính của Nhật Bản trong tháng 7 và tháng 6/2022 so với cùng kỳ năm 2021 
Bảng 2: Xuất khẩu hàng không từ Nhật Bản (Kết quả hàng tháng theo trọng lượng được xử lý như hàng hóa tổng hợp của Nippon Express) 
Bảng 3: Nhập khẩu đường hàng không đến Nhật Bản (Kết quả hàng tháng của công ty môi giới hải quan Nippon Express cho hàng hóa bằng đường hàng không đến Nhật Bản) 
Bảng 4: Các thách thức và giải pháp công nghệ tương ứng cho từng phân khúc logistics của Nhật Bản trong quá trình số hóa 
Bảng 5: Lượng hàng container từ các cảng đến chính của Trung Quốc sang Hàn Quốc 7 tháng năm 2022 và so với cùng kỳ năm 2021