1. Trong nước 
1.1. Các chính sách về logistics nói chung
1.2. Một số chính sách về hạ tầng phục vụ logistics
1.3. Một số chính sách về vận tải
1.3.1. Vận tải đường bộ
1.3.2. Vận tải đường biển 
1.3.3. Vận tải đường thủy 
1.3.4. Vận tải đường hàng không 
1.3.5. Vận tải đường đường sắt 
1.4. Các vấn đề quy định, chính sách khác
2. Ngoài nước
2.1. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) ủng hộ chứng nhận kỹ thuật số về tiêm chủng COVID-19 của EU có giá trị toàn cầu 
2.2. Ả Rập Xê Út chấp nhận giấy thông hành của IATA (IATA Travel Pass) 
2.3. Một số vấn đề gây tranh cãi của chương trình bù trừ và giảm thiểu carbon trong hàng không quốc tế (CORSIA) 
2.4. Tổ chức hàng hải thế giới (IMO) hỗ trợ tăng cường an ninh hàng hải tại Bắc Phi 
2.4. Chính phủ Canada yêu cầu tiêm chủng cho lực lượng lao động liên bang và lĩnh vực giao thông vận tải do liên bang quản lý 
2.5. Chính sách trong vận tải đường bộ của Ấn Độ hậu COVID-19 hướng tới phát triển bền vững