MỤC LỤC 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
TÓM TẮT 
1. TRONG NƯỚC
 
1.1. Các chính sách về logistics nói chung
1.2. Một số chính sách về hạ tầng phục vụ logistics
1.2.1. Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông 
1.2.2. Cần tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo đột phá cho tam giác Tp. Hồ Chí Minh- Đồng Nai-Vũng Tàu 
1.3. Một số chính sách về vận tải
1.3.1. Vận tải đường bộ
1.3.2. Vận tải đường biển 
1.3.3. Vận tải đường thủy 
1.3.4. Vận tải đường hàng không 
1.3.5. Vận tải đường sắt 
1.4. Các vấn đề quy định, chính sách khác
2. NGOÀI NƯỚC 
2.1. Tổ chức hàng hải thế giới (IMO) thông qua nghị quyết toàn diện về thuyền viên trong bối cảnh COVID-19 
2.2. Myanmar và Trung Quốc thử nghiệm các hoạt động vận chuyển hàng hóa ở Tam giác vàng 
2.3. Tây Ban Nha nỗ lực giảm chi phí vận tải đường sắt để hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch