Phần I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ 
I. Kinh tế trong nước
Dù đợt dịch Covid-19 thứ ba bùng phát vào đầu năm 2021 với tâm dịch là Hải Dương nhưng GDP của nước ta trong quý I/2021 vẫn đạt được mức tăng trưởng khá cao, ước tăng 4,48%, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020. Trong đó, tăng trưởng đồng đều ở tất cả các lĩnh vực, từ công nghiệp đến nông nghiệp và dịch vụ.
1.    Thị trường tài chính - tiền tệ
2.    Tình hình đầu tư, sản xuất công nghiệp và thương mại nội địa
3.    Diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu

II. Kinh tế thế giới
Phần I - THÔNG TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC 
1. Kinh tế quý I/2021 tăng trưởng khá
+ Những kết quả tích cực của nền kinh tế trong quý I/2021
+ Những hạn chế và nguy cơ tiềm ẩn
+ Dự báo GDP sẽ tăng cao hơn
2.  CPI tháng 3/2021 bất ngờ giảm
-    Diễn biến CPI quý I năm 2021
   + Một số nguyên nhân làm tăng CPI trong quý I năm 2021
   + Một số nguyên nhân làm giảm CPI trong quý I năm 2021
3. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tiếp tục tăng mạnh
+ Xuất khẩu hàng hóa
+ Nhập khẩu hàng hóa
4. Sản xuất công nghiệp quý I/2021 tăng khá
Phần II - THÔNG TIN KINH TẾ THẾ GIỚI 
1. Diễn biến mới của kinh tế thế giới
2. Tình hình một số nền kinh tế
Phần III - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ DIỄN BIẾN GIÁ CÁC MẶT HÀNG TIÊU DÙNG 
1.  Nhóm lương thực thực phẩm
+ Thực phẩm
 + Mặt hàng gạo
+ Mặt hàng sữa
+ Mặt hàng đường
2. Nhóm nguyên nhiên liệu
+ Mặt hàng xăng dầu
+ Mặt hàng khí hóa lỏng
+ Mặt hàng phân bón
+ Mặt hàng thức ăn chăn nuôi
3.  Nhóm vật liệu xây dựng 
+ Mặt hàng Thép
+ Mặt hàng xi măng
4. Mặt hàng dược phẩm và dịch vụ y tế
+ Mặt hàng dược phẩm
+ Dịch vụ y tế
Phần IV - TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, CHÍNH SÁCH
+ Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030
+ Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
+ Đề xuất hướng dẫn chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa DN nhà nước