Kinh tế tháng 4 và 4 tháng đầu năm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và bộc lộ nhiều hạn chế, bất ổn. Bên cạnh những nhận định, đánh giá và dự báo về các lĩnh vực của nền kinh tế như thị trường tài chính, tiền tệ, lạm phát, xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp... báo cáo cáo số tháng 5/2023 này sẽ có nghiên cứu, đánh giá và nhận định chuyên sâu về thị trường bất động sản với nhiều thông tin, số liệu được tổng hợp công phu, đầy đủ và có hệ thống. Thông tin, số liệu được tổng hợp, phân tích với nhiều phát hiện mới cùng với những nhận định, dự báo xác đáng sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho quý vị độc giả.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ

I. Kinh tế trong nước 
  1. Thị trường tài chính - tiền tệ
  2. Tình hình đầu tư, sản xuất công nghiệp và thương mại nội địa
  3. Diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu
II. Kinh tế thế giới 

Phần I - THÔNG TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC
1. Chình phủ, NHNN cấp tập ban hành nhiều chính sách, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
2.  Đánh giá triển vọng thị trường bất động sản

+ Những diễn biến đáng lưu ý của thị trường bất động sản
+ Nhận định, dự báo thị trường bất động sản
3. CPI tiếp tục giảm tương đối mạnh, dự báo CPI cả năm 2023 có thể sẽ chỉ tăng khoảng 3,5%
4. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm tương đối mạnh
   + Tình hình xuất khẩu hàng hóa
   + Nhập khẩu hàng hóa
5. Sản xuất công nghiệp tháng 4/2023 phục hồi nhẹ
 
PHẦN II - THÔNG TIN KINH TẾ THẾ GIỚI
 
1. Diễn biến nổi bật của kinh tế thế giới
2. Tình hình một số nền kinh tế

PHẦN III - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ DIỄN BIẾN GIÁ CẢ CÁC MẶT HÀNG TIÊU DÙNG Ở TRONG NƯỚC
1. Nhóm lương thực thực phẩm
+ Thực phẩm
+ Mặt hàng gạo
+ Mặt hàng sữa
+ Mặt hàng đường
2. Nhóm nhiên liệu
+ Mặt hàng xăng dầu
+ Mặt hàng khí hóa lỏng
3. Nhóm vật tư, nguyên liệu
+ Mặt hàng phân bón
+ Mặt hàng thức ăn chăn nuôi
4. Nhóm vật liệu xây dựng
+ Mặt hàng thép
+ Mặt hàng xi măng