Báo cáo "Thông tin phân tích, đánh giá và dự báo kinh tế - Số tháng 7/2023" đi sâu  phân tích, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế Việt Nam quý II và 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó, bao gồm những đánh giá và dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm cùng với những đánh giá, dự báo về thị trường tiền tệ, ngân hàng, tình hình lạm phát, xuất nhập khẩu ... Đây là những thông tin chuyên biệt, riêng có của Báo cáo. Thực tế cho thấy, nhiều nhận định, dự báo trước đó trong các số báo cáo trước khá sát và đúng với tình hình thực tế của nền kinh tế, của thị trường và được độc giả, các cơ quan quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá cao.

MỤC LỤC
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ

I. Kinh tế trong nước 
  1. Thị trpường tài chính - tiền tệ
  2. Tình hình đầu tư, sản xuất công nghiệp và thương mại nội địa
  3. Diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu
II. Kinh tế thế giới 

Phần I - THÔNG TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC
1. Tăng trưởng kinh tế sẽ cải thiện hơn trong nửa cuối năm
2. CPI sẽ tăng cao hơn trong nửa cuối năm
3. Xuất khẩu hàng hóa vẫn chưa có tín hiệu phục hồi
4. Sản xuất công nghiệp tháng 6/2023 tiếp đà phục hồi nhẹ
 

PHẦN II - THÔNG TIN KINH TẾ THẾ GIỚI 
1. Diễn biến nổi bật của kinh tế thế giới
2. Tình hình một số nền kinh tế

PHẦN III - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ DIỄN BIẾN GIÁ CẢ CÁC MẶT HÀNG TIÊU DÙNG Ở TRONG NƯỚC
1. Nhóm lương thực thực phẩm
+ Thực phẩm
+ Mặt hàng gạo
+ Mặt hàng sữa
+ Mặt hàng đường
2. Nhóm nhiên liệu
+ Mặt hàng xăng dầu
+ Mặt hàng khí hóa lỏng
3. Nhóm vật tư, nguyên liệu
+ Mặt hàng phân bón
+ Mặt hàng thức ăn chăn nuôi
4. Nhóm vật liệu xây dựng
+ Mặt hàng thép
+ Mặt hàng xi măng