Tổng quan tình hình kinh tế
I. Kinh tế trong nước
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Hải Dương, Quảng Ninh ảnh hưởng không đáng kể đến phát triển kinh tế của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2021. Hầu hết chỉ số kinh tế trong 2 tháng đầu năm vẫn được mức tăng trưởng khá cao
1.    Thị trường tài chính - tiền tệ
2.    Tình hình đầu tư, sản xuất công nghiệp và thương mại nội địa
3.    Diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu
II. Kinh tế thế giới
Phần I - Thông tin kinh tế trong nước
1. Cung vốn giá rẻ tiếp tục thúc đẩy hoạt động đầu cơ trên thị trường
+ Dòng vốn giá rẻ thúc đẩy hoạt động đầu cơ trên thị trường thế giới
+ Tác động của dòng vốn giá rẻ đối kinh tế Việt Nam
+ Dòng vốn giá rẻ đổ mạnh vào thị trường chứng khoán và bất động sản
+ Dự báo
2. Thống kê kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết năm 2020
   + Kết quả kinh doanh năm 2020 của các ngân hàng
  + Triển vọng
3. Lạm phát có xu hướng tăng nhanh
4. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh
5. Sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng tích cực
Phần II - Thông tin kinh tế thế giới
1. Diễn biến mới của kinh tế thế giới
+ Chính sách tài chính, tiền tệ tiếp tục được thực thi thêm một thời gian dài nữa
+ Giá hàng hóa tăng mạnh, đặc biệt giá năng lượng, kim loại
2. Tình hình một số nền kinh tế
+ Kinh tế Mỹ phục hồi nhanh
+ Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tích cực
+ Kinh tế châu Âu vẫn còn nhiều khó khăn
+ Kinh tế Nhật Bản gặp nhiều thách thức
Phần III - Tình hình sản xuất, tiêu thụ và diễn biến giá cả các mặt hàng tiêu dùng ở trong nước
I.  Nhóm lương thực thực phẩm
1. Thực phẩm
2. Mặt hàng gạo
3. Mặt hàng sữa
4. Mặt hàng đường
II. Nhóm nguyên nhiên liệu
1. Mặt hàng xăng dầu
2. Mặt hàng khí hóa lỏng
3. Mặt hàng phân bón
4. Mặt hàng thức ăn chăn nuôi
III.  Nhóm vật liệu xây dựng 
1. Mặt hàng Thép
2. Mặt hàng xi măng
IV. Mặt hàng dược phẩm và dịch vụ y tế
1. Mặt hàng dược phẩm
2. Dịch vụ y tế
Phần IV - Tình hình đầu tư, chính sách
-    Phấn đấu giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 62 tỉ USD vào năm 2030