Tổng quan tình hình kinh tế
I. Kinh tế trong nước
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trở lại với tâm dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh tác động mạnh đến nền kinh tế, đặc biệt làm chao đảo thị trường chứng khoán, khiến giá cổ phiếu sụt giảm mạnh sau một thời gian ”thăng hoa”.
1.    Thị trường tài chính - tiền tệ
2.    Tình hình đầu tư, sản xuất công nghiệp và thương mại nội địa
3.    Diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu
II. Kinh tế thế giới
Phần I - Thông tin kinh tế trong nước
1. Những diễn biến nổi bật của xuất khẩu hàng hóa năm 2020
2. Triển vọng xuất khẩu hàng hóa năm 2021
   + Những thuận lợi
  + Những khó khăn
  + Dự báo xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
-    Triển vọng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
-    Triển vọng xuất khẩu sang thị trường châu Âu
-    Triển vọng xuất khẩu sang thị trường Đông Á và Đông Nam Á
3. Việc Hoa Kỳ đưa việt nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế Việt Vam
+ Căn cứ để Hoa Kỳ cáo buộc quốc gia bị thao túng tiền tệ
+ Việt Nam không thao túng tiền tệ
+ Giải pháp tháo gỡ cáo buộc thao túng tiền tệ
4. CPI tháng 01/2021 tăng thấp
5. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tiếp tục tăng cao
6. Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 01/2021
Phần II - Thông tin kinh tế thế giới
1. Diễn biến mới của kinh tế thế giới
+ Thương mại phục hồi nhưng còn khá mong manh
+ Giá cả trên thị trường hàng hóa có xu hướng phục hồi 
+ Thị trường tài chính tiền tệ ổn định
+ Dòng vốn vào các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi tăng dần
+ Lạm phát duy trì ở mức thấp
+ Dự báo
2. Tình hình một số nền kinh tế
+ Tốc độ phục hồi của kinh tế Mỹ đang chững lại
+ Kinh tế Trung Quốc tăng tốc
+ Kinh tế châu Âu suy giảm
+ Kinh tế Nhật Bản phục hồi tích cực
Phần III - Tình hình sản xuất, tiêu thụ và diễn biến giá cả các mặt hàng tiêu dùng ở trong nước
I.  Nhóm lương thực thực phẩm
1. Thực phẩm
2. Mặt hàng gạo
3. Mặt hàng sữa
4. Mặt hàng đường
II. Nhóm nguyên nhiên liệu
1. Mặt hàng xăng dầu
2. Mặt hàng khí hóa lỏng
3. Mặt hàng phân bón
4. Mặt hàng thức ăn chăn nuôi
III.  Nhóm vật liệu xây dựng 
1. Mặt hàng Thép
2. Mặt hàng xi măng
IV. Mặt hàng dược phẩm và dịch vụ y tế
1. Mặt hàng dược phẩm
2. Dịch vụ y tế
Phần IV - Tình hình đầu tư, chính sách
-    Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại DN theo Quyết định 908/QĐ-TTg
-    Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030
-    Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030