Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) ban hành kết luận điều tra sơ bộ và bản thông tin về dữ liệu trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm dây đai thép phủ màu có xuất xứ từ Việt Nam (mã vụ việc 553).

Theo đó, bản thông tin về dữ liệu trọng yếu của ADC chỉ ra rằng Chính phủ Việt Nam không tác động bóp méo thị trường nguyên liệu để doanh nghiệp xuất khẩu bán phá giá; biên độ bán phá giá của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam không đáng kể và không gây thiệt hại cho ngành sản xuất của Australia. Do vây, trong kết luận sơ bộ, ADC cho rằng không cần thiết áp dụng biện pháp ký quỹ thuế CBPG tạm thời đối với dây đai thép phủ màu có xuất xứ từ Việt Nam.

Trong quá trình vụ việc diễn ra, Bộ Công Thương đã thường xuyên phối hợp, trao đổi với các Bộ, ngành, hiệp hội và các doanh nghiệp liên quan chuẩn bị tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp; đảm bảo sự hợp tác đầy đủ, toàn diện, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của ADC. Kết luận sơ bộ của ADC đã chứng minh hiệu quả của công tác tác phối hợp giữa Chính phủ và doanh nghiệp, cũng như sự hợp tác giữa doanh nghiệp và Cơ quan điều tra nước ngoài trong vụ việc điều tra phòng vệ thương mại.

Ở giai đoạn tiếp theo, ADC sẽ gửi khuyến nghị về kết luận cuối cùng tới Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ Australia (Bộ trưởng), dự kiến muộn nhất vào ngày 15 tháng 6 năm 2021. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng sẽ quyết định về việc áp thuế hoặc không áp thuế CBPG đối với mặt hàng dây đai thép phủ màu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khuyến nghị của ADC.

Thông tin chi tiết về kết luận sơ bộ và Bản thông tin về dữ liệu trọng yếu của ADC có thể tham khảo tại đây
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại