Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Cục Phòng vệ Thương mại nhận được thông tin về việc Bộ Tài chính Ấn Độ ban hành Quyết định số 354/154/2020-TRU về việc không áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo (viscose spun yarn) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Trước đó, ngày 30 tháng 12 năm 2020, Tổng vụ Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương Ấn Độ đã ra ban hành kết luận điều tra cuối cùng số 6/41/2019-DGTR, theo đó đề xuất Bộ Tài chính Ấn Độ áp thuế từ 0,25 USD đến 0,8 USD/kg đối với sản phẩm bị điều tra. Đối với Việt Nam, mức thuế chống bán phá giá đề xuất là 0,41USD/kg. Theo số liệu tổng hợp từ Hải quan Việt Nam, trong năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm bị điều tra của Việt Nam là 9,7 triệu USD, tăng 78% so với năm 2018.

Một số thông tin về vụ việc:

- Ngày khởi xướng: 14 tháng 01 năm 2020.

- Sản phẩm bị điều tra: một số sản phẩm sợi làm từ xơ sợi staple nhân tạo (viscose spun yarn) gồm các mã HS: 5510.11.10; 5510.12.10; 5510.11.90; 5510.90.10; 5510.90.90.

- Nguyên đơn: Hiệp hội sản xuất sợi nhân tạo Ấn Độ.

- Thời kỳ điều tra: (i) bán phá giá: từ 01 tháng 4 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019 (9 tháng); (ii) thiệt hại: 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 và thời kỳ điều tra bán phá giá.

Thông tin liên hệ:

Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài;

Cục Phòng vệ thương mại

Điện thoại: 024 73037898 (máy lẻ 104)

Email: thuyngth@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại