Xuất khẩu gạo tăng mạnh trong nửa đầu tháng 3/2021
I. Tình hình thị trường gạo thế giới
II. Thị trường gạo Việt Nam
Bảng 1: Chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ từ ngày 02/03 đến 
Bảng 2: Một số lô hàng gạo xuất khẩu trong kỳ từ ngày 02/03 đến 16/03/2021