Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

ASEAN

TƯƠNG QUAN VÀ TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA CÁC KẾT NỐI ĐƯỜNG SẮT TRONG ASEAN VÀ VỚI TRUNG QUỐC: VẤN ĐỀ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

  • Thời gian: 15/07/2022
  • Số trang : 42
  • 0 lượt tải về
  • 146 lượt xem
Giá bán: 3.000.000 đ
Chia sẽ

Cùng chuyên mục

Mới cập nhập

1.000.000 đ

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG