- Xuất khẩu rau quả của cả nước tháng 01/2021 ước giảm 5,1% so với tháng 12/2020 và giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu rau quả năm 2020 đạt 3,2 tỷ USD, giảm 12,7% so với năm 2019. Việt Nam xuất siêu 2 tỷ USD rau quả trong năm qua.
- Cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam có nhiều thay đổi trong năm 2020. Tỷ trọng của thị trường Trung Quốc giảm đáng kể trong khi tỷ trọng của thị trường Thái Lan, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đều tăng.