Về tình hình xuất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam với Vương quốc Anh 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2023, hoạt động xuất 
khẩu thủy sản của Việt Nam sang Vương quốc Anh ghi nhận diễn biến tích cực 
với kim ngạch xuất khẩu đạt 28,95 triệu USD, tăng 25,32% so với tháng trước và 
tăng 15,68% so với tháng 6/2022. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Anh đạt 141,35 triệu 
USD, giảm nhẹ 2,64% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 3,4% trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, cải thiện so với mức tỷ trọng chiếm 
2,55% cùng kỳ năm trước. 

Trong tháng 6/2023, kim ngạch nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam từ 
Vương quốc Anh đạt 2,54 triệu USD, mặc dù giảm tới 41,7% so với tháng trước 
nhưng vẫn tăng 109,5% so với tháng 6/2022. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 
2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ thị trường này đạt 17,16 triệu USD, tăng 
232,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 1,35% trong tổng kim ngạch nhập khẩu 
thủy sản của Việt Nam, cao hơn nhiều so với mức tỷ trọng 0,41% của cùng kỳ 
năm trước. 

- Tình hình thương mại thủy sản của Vương quốc Anh: 
Theo số liệu của Hải quan Vương quốc Anh, trong tháng 5/2023, kim ngạch 
nhập khẩu hàng thủy sản của Vương quốc Anh đạt 299,06 triệu bảng Anh, tăng 
11,6% so với tháng trước và giảm 7,5% so với tháng 5/2022. Tính chung 5 tháng 
năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản vào Vương quốc Anh đạt 1,44 tỷ bảng 
Anh, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, các thị trường cung cấp 
thủy sản lớn nhất vào Vương quốc Anh hiện là Na Uy, Iceland, Trung Quốc, Việt 
Nam, Hà Lan, Ecuador, Đảo Faroe, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Đức. Tính riêng 
nhóm 10 thị trường này chiếm 68,2% tỷ trọng trên tổng kim ngạch nhập khẩu 
thủy sản vào Anh trong 5 tháng đầu năm 2023, cao hơn mức tỷ trọng chiếm 66% 
cùng kỳ năm trước. 

Riêng đối với thị trường Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Anh 
từ thị trường Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023đạt 89,72 triệu bảng Anh, 
giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 6,23% tỷ trọng, thấp hơn so với mức 
tỷ trọng 6,4% cùng kỳ năm trước. Như vậy, xét trong nhóm 5 thị trường cung cấp 
thủy sản lớn nhất vào Anh trong 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam là thị trường 
có tốc độ nhập khẩu giảm mạnh nhất, khiến thị phần hàng thủy sản của Việt Nam 
tại Vương quốc Anh có xu hướng sụt giảm. 

Ở chiều ngược lại, trong 5 tháng đầu năm 2023, Vương quốc Anh xuất 
khẩu tổng 683,7 triệu bảng Anh mặt hàng thuỷ sản, tăng 2,31% so với cùng kỳ 
2022. Trong đó, Việt Nam là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn thứ 14 của Anh, với 
kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 8,57 triệu bảng Anh, tăng 
mạnh tới 303,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 1,3% tỷ trọng trên tổng kim 
ngạch xuất khẩu của Anh, cao hơn so với mức tỷ trọng chiếm 0,3% cùng kỳ năm 
trước. 

- Cập nhật thông tin chính sách, quy định liên quan đến ngành hàng 
thủy sản của Vương quốc Anh trong tháng 7/2023 
+ Vương quốc Anh chính thức ký thỏa thuận gia nhập CPTPP 
+ Chính phủ Anh triển khai hàng loạt quy định mới đối với ngành đánh bắt 
cá 
+ Tái chứng nhận MSC cho cá tuyết ven bờ Na Uy bị trì hoãn, ảnh hưởng 
tới nguồn cung ứng thủy sản Vương quốc Anh 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
DANH MỤC BẢNG  
TÓM TẮT
PHẦN I: TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG THỦY SẢN 
TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA
 
1. Phân tích hoạt động xuất, nhập khẩu thủy sản của Việt Nam với thị trường 
trong UKVFTA 
1.1. Xuất khẩu hàng thủy sản từ Việt Nam sang Vương quốc Anh
1.2. Nhập khẩu hàng thủy sản từ Vương quốc Anh vào Việt Nam 
2. Hoạt động thương mại mặt hàng thủy sản của Vương quốc Anh 
2.1. Hoạt động nhập khẩu thủy sản của Vương quốc Anh 
2.2. Hoạt động xuất khẩu thủy sản của Vương quốc Anh 
3. Tham khảo thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản 
II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH 
HÀNG THỦY SẢN VƯƠNG QUỐC ANH 


DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Vương quốc Anh qua các 
tháng trong năm 2022-2023
Biểu đồ 2: Tỷ trọng của thị trường Anh trong tổng trị giá xuất khẩu thủy sản của 
Việt Nam, hàng tháng năm 2022-2023 
Biểu đồ 3: Nhập khẩu thủy sản của Việt Nam từ Vương quốc Anh hàng tháng 
trong năm 2022-2023 
Biểu đồ 4: Tỷ trọng của thị trường Anh trong tổng trị giá nhập khẩu thủy sản của 
Việt Nam, hàng tháng năm 2022-2023 
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường cung ứng thủy sản vào Vương quốc Anh 

DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Xếp hạng thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam theo trị giá trong 6 
tháng đầu năm 2023 (thị trường Anh đứng thứ 8) 
Bảng 2: 50 thị trường cung ứng thủy sản lớn nhất vào Vương quốc Anh trong 5 
tháng đầu năm 2023 (theo giá trị nhập khẩu)  
Bảng 3: Chủng loại hàng thủy sản nhập khẩu vào Vương quốc Anh 
Bảng 4: 50 thị trường dẫn đầu về trị giá xuất khẩu thủy sản từ Vương quốc Anh
5 tháng đầu năm 2023
Bảng 5: Chủng loại hàng thủy sản xuất khẩu của Vương quốc Anh 
Bảng 6: Tham khảo danh sách 30 doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu 
hàng thủy sản theo mã HS 03.06 trong tháng 5/2023