Theo báo cáo mới nhất của Rabobank về thị trường thịt bò quý IV/2021 và dự báo năm 2022, thị trường thịt bò toàn cầu năm 2022 tiếp tục khan hiếm. Nguyên nhân chính là do sự thu hẹp ngành chăn nuôi bò ở Mỹ. Điều này sẽ gây căng thẳng cho các thị trường đang có nhu cầu lớn về nhập khẩu thịt bò.
Trong năm 2021 chăn nuôi bò trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch viêm da nổi cục, tiêu thụ thịt bò giảm. Nhập khẩu thịt bò của Việt Nam trong năm 2021 cũng giảm mạnh, giảm gần 25% về lượng so với năm 2020.

Thông tin chi tiết, cụ thể về hoạt động chăn nuôi, tình hình nhập khẩu, diễn biến giá cùng với những thông tin dự báo về thị trường thịt bò sẽ có trong "THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THỊT BÒ NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO NĂM 2022". 

NỘI DUNG GỒM CÓ:
MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới    
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt bò    
1.2 Diễn biến giá    
1.3 Xuất nhập khẩu thịt bò tại các thị trường lớn    
2.Thị trường trong nước    
2.1 Tình hình chăn nuôi bò    
2.2 Diễn biến giá    
2.3 Nhập khẩu thịt    
2.4 Nhập khẩu con giống    
3. Dự báo    
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Tham khảo giá thịt bò tại một số tỉnh trong tháng 12/2021    
Bảng 2: Nhập khẩu thịt trong tháng 11/2021    
Bảng 3: Nhập khẩu thịt trong 11 tháng năm 2021    
Bảng 4: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 11/2021    
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 11/2021    
Biểu đồ 2: Nhập khẩu thịt của Việt Nam từ T1/2020 – T11/2021    
Biểu đồ 3 : Thị phần nhập khẩu thịt bò trong tháng 11/2021    
Biểu đồ 4: Lượng nhập khẩu thịt bò từ T1/2020 – T11/2021    
Biểu đồ 5: Trị giá nhập khẩu thịt bò từ T1/2020 – T11/2021    
Biểu đồ 6: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2020 – T11/2021    
Biểu đồ 7: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2020 – T11/2021   
 
NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN