Chăn nuôi bò trên cả nước trong tháng 6/2022 tiếp tục phát triển ổn định, sản lượng thịt bò đến hết quý II/2022 vẫn tăng khá. Nhập khẩu thịt bò của Việt Nam trong tháng 5/2022 tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
Giá thịt bò thế giới vẫn ổn định do nguồn cung từ Brazil và Australia tăng đủ đáp ứng nhu cầu trên thế giới.


Thông tin chi tiết, cụ thể về hoạt động chăn nuôi, tình hình nhập khẩu, diễn biến giá cùng với những thông tin dự báo về thị trường thịt bò sẽ có trong "THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THỊT BÒ THÁNG 6 NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO".

NỘI DUNG GỒM CÓ:
MỤC LỤC

1. Thị trường thế giới    
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt bò    
1.2 Diễn biến giá    
1.3 Xuất nhập khẩu thịt bò tại các thị trường lớn    
2.Thị trường trong nước    
2.1 Tình hình chăn nuôi bò    
2.2 Diễn biến giá    
2.3 Nhập khẩu thịt    
2.4 Nhập khẩu con giống    
3. Dự báo    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Tham khảo giá thịt bò tại một số tỉnh trong tháng 6/2022    
Bảng 2: Nhập khẩu thịt trong tháng 5/2022    
Bảng 3: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 5/2022   

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 5/2022   
Biểu đồ 2: Nhập khẩu thịt của Việt Nam từ T1/2021 – T5/2022   
Biểu đồ 3 : Thị phần nhập khẩu thịt bò trong tháng 5/2022   
Biểu đồ 4: Lượng nhập khẩu thịt bò từ T1/2021 – T5/2022  
Biểu đồ 5: Trị giá nhập khẩu thịt bò từ T1/2021 – T5/2022  
Biểu đồ 6: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T5/2022  
Biểu đồ 7: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T5/2022  
 
NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN