- Sản lượng sữa năm 2020 tăng trưởng khả quan. Trong đó, sản lượng sữa tươi ước đạt 1.702,4 triệu lít, tăng 1% so với năm 2019. Sản lượng sữa bột ước đạt 131,6 nghìn tấn, tăng 9,1% so với năm trước.
- Trong năm 2020, giá sữa bán lẻ trong nước không có nhiều biến động. Một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa bột dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện kê khai giá bán sản phẩm mới; một số doanh nghiệp sữa điều chỉnh tăng giá bán một số sản phẩm. Nguyên nhân tăng giá được các doanh nghiệp giải thích là do chi phí sản xuất đầu vào tăng hoặc một số sản phẩm sau một thời gian giữ giá ổn định được điều chỉnh tăng để bù đắp chi phí.
- Tháng 12/2020, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa ước đạt 85 triệu USD, tăng 7,9% so với tháng 11/2020. Tính chung cả năm 2020, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 1.056 triệu USD, tăng 0,9% so với năm 2019. Trong đó, New Zealand tiếp tục dẫn đầu là thị trường cung cấp sữa lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 27% tổng kim ngạch (theo số liệu 11 tháng năm 2020).
- Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động thương mại quốc tế, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và xuất khẩu sữa nói riêng vẫn giữ được mức tăng dương. Ước tính cả năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa đạt 290,2 triệu USD, tăng 5,9% so với năm 2019.