- Trong hai tháng đầu năm 2021, sản lượng sữa sản xuất trong nước đạt mức tăng trưởng khá.
- Năm 2020, tiêu thụ sữa và các sản phẩm sữa ở Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng 10% tại khu vực thành thị và 15% tại khu vực nông thôn.  
- Trong tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa tăng 18,7% so với tháng 12/2020 và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu sữa chủ yếu từ NewZealand và Mỹ, chiếm 40% thị phần. 
- Tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sữa sụt giảm 70,5% do hoạt động xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Irac giảm mạnh (giảm 74,4%).  
 - Dự báo, giá sữa nguyên liệu có khả năng tăng nhẹ trong năm 2021, theo xu hướng tăng giá của các loại hàng hóa khác. Ngoài ra, giá dầu cao hơn trong năm 2021 có thể sẽ ảnh hưởng đến chi phí đóng gói và vận chuyển, cũng tạo áp lực làm tăng giá sữa.