- Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng sản lượng sữa năm 2020 vẫn tăng trưởng tốt. Trong đó, sản lượng sữa tươi ước đạt 1.702,4 triệu lít, tăng 1% so với năm 2019. Sản lượng sữa bột ước đạt 131,6 nghìn tấn, tăng 9,1% so với năm trước.
- Trong tháng đầu năm 2021, nguồn cung sữa dồi dào giúp giá sữa bán lẻ trong nước tiếp tục ổn định. 
- Trong năm 2020, ngành sữa đạt tổng doanh thu 113.715 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5% so với năm 2019 nhờ nguồn cung nguyên liệu sữa trong nước dồi dào, nhu cầu tiêu thụ sữa có xu hướng tăng, các doanh nghiệp sữa duy trì được hệ thống phân phối truyền thống và kịp thời thúc đẩy mạnh phân phối qua các kênh hiện đại.
- Trong tháng cuối năm 2020, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt mức 76,8 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng 11/2020. Tính chung cả năm 2020, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 1.048 triệu USD, tăng 0,1% so với năm 2019. Trong đó, New Zealand tiếp tục dẫn đầu là thị trường cung cấp sữa lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 27% tổng kim ngạch đạt 285,7 triệu USD, giảm nhẹ 2,7% so với năm 2019.
- Tháng 12/2020, hoạt động xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa duy trì đà tăng mạnh (65,1%) nhờ kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang các thị trường lớn, nhất là thị trường Irac tăng trưởng mạnh (79,2%). Tính chung cả năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam đạt 302,7 triệu USD, tăng 10,5% so với năm 2019.
- Dự báo năm 2021, ngành sữa trong nước sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ tiêu thụ sữa gia tăng khi nhu cầu đối với các sản phẩm sữa có giá trị cao được dự báo sẽ tăng mạnh do dân số trẻ và số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu ở các đô thị tăng.