TÓM TẮT 
1. TÌNH HÌNH CHUNG
1.1. Thị trường logistics thế giới quý I/2022, dự báo và khuyến nghị
1.1.1. Tổng quan thị trường và vấn đề nổi bật trong quý I/2022:
1.1.2. Dự báo:
1.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam quý I/2022 và dự báo
1.2.1. Tổng quan thị trường và các vấn đề nổi bật trong quý I/2022:
1.2.2. Dự báo:
1.3. Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng)
1.3.1. Tình hình
1.3.2. Dự báo
2. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
2.1. Tình hình chung
2.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
2.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải
2.2. Vận tải đường bộ
2.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ
2.2.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.3. Vận tải đường sắt
2.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt
2.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.4. Vận tải hàng không
2.4.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không
2.4.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
2.5.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy nội địa
2.5.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.6. Vận chuyển đường biển
2.6.1. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:
2.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3. CẢNG BIỂN
3.1. Tình hình chung
3.1.1. Cập nhật diễn biến
3.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu
3.2.1. Cảng biển Hải Phòng
3.2.2. Cảng biển TP HCM
3.2.3. Cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu
3.2.4. Cảng biển Quy Nhơn
4. GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN
4.1. Giao nhận, chuyển phát
4.2. Kho bãi, bất động sản logistics
4.2.1. Tình hình hàng tồn kho:
4.2.2. Bất động sản logistics:
5. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 3/2022
 
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Biến động các chỉ tiêu kinh tế cơ bản quý đầu các năm giai đoạn 2019-2022 
Hình 2: Các ngành hàng có sản lượng tăng/giảm mạnh nhất trong quý I/2022 so với cùng kỳ năm 2021 
Hình 3: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2020, 2021 và 2022 
Hình 4: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 3/2022 
Hình 5: Cơ cấu phương thức vận chuyển hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2022 
Hình 6: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam 
Hình 7: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng năm 2020- 2022 
Hình 8: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2020-2022 
Hình 9: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2020-2022 
Hình 10: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 
Hình 11: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2021 và 2022 
Hình 12: Lượng hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2021 và 2022 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Biến động giá cước theo tuần và phụ phí của FedEx trước và sau căng thẳng Nga-Ukraine 
Bảng 2: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới 3 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 
Bảng 3: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong 3 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Phản ứng của các công ty dịch vụ logistics, cảng biển và các chủ hàng trước biến động mạnh của thị trường toàn cầu trong quý I/2022 
Hộp 2: Các dự báo chính về thị trường dịch vụ logistics bên thứ 3 (3PL) toàn cầu, bản cập nhật tháng 3/2022 
Hộp 3: Những diễn biến bất lợi trên thị trường toàn cầu đặt ra yêu cầu về nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực hơn cho sự phục hồi của cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ logistics 
Hộp 4: Tác động của căng thẳng Nga-Ukraine đến vận tải hàng không Việt Nam 
Hộp 5: Đề xuất giảm mức thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu hàng không 
Hộp 6: Đánh giá tác động của giá nhiên liệu đối với lĩnh vực vận tải hàng hải 
Hộp 7: Cước vận chuyển container tăng 10 - 30% 
Hộp 8: Các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích