Trên thị trường logistics toàn cầu, giá năng lượng vẫn tiếp tục là mối quan tâm lớn khi xung đột địa chính trị chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” và dịch bệnh phức tạp trở lại ở Trung Quốc. Tuy nhiên, yếu tố mùa vụ (sau Tết Nguyên đán) với các giao dịch tạm lắng đã góp phần dẫn đến giá cước vận tải điều chỉnh giảm nhẹ trong những ngày gần đây ... 

MỤC LỤC
TÓM TẮT   
1.    TÌNH HÌNH CHUNG 
 
1.1.    Thị trường logistics thế giới 4 tháng năm 2022, dự báo và khuyến nghị    
1.1.1.    Tổng quan thị trường và vấn đề nổi bật trong 4 tháng năm 2022:    
1.1.2.    Dự báo:    
1.2.    Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam 4 tháng năm 2022 và dự báo   
1.2.1.    Tổng quan thị trường và các vấn đề nổi bật trong 4 tháng năm 2022:    
1.2.2.    Dự báo:    
1.3.    Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng)    
1.3.1.    Tình hình    
1.3.2.    Dự báo    
2.    HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI    
2.1.    Tình hình chung
    
2.1.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển   
2.1.2.    Cơ cấu phương thức vận tải    
2.2.    Vận tải đường bộ   
2.2.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ    
2.2.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp  
2.3.    Vận tải đường sắt    
2.3.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt    
2.3.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp 
2.4.    Vận tải hàng không    
2.4.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không    
2.4.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp  
2.5.    Vận chuyển đường thủy nội địa   
2.5.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy nội địa   
2.5.2.   Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp  
2.6.    Vận chuyển đường biển   
2.6.1.    Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:    
2.6.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:   
3.    CẢNG BIỂN            
3.1.    Tình hình chung 
  
3.1.1.    Cập nhật diễn biến   
3.1.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:   
3.2.    Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu   
3.2.1.    Cảng biển Hải Phòng    
3.2.2.    Cảng biển Quảng Nam  
3.2.3.    Cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu    
3.2.4.    Cảng biển Quy Nhơn    
3.2.5.    Cảng biển Cát Lái   
4.    GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN   
4.1.    Giao nhận, chuyển phát   
4.2.    Kho bãi, bất động sản logistics   

4.2.1.    Diễn biến và xu hướng chung:   
4.2.2.    Tình hình tại các khu vực:    
5.    TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 4 và 4 THÁNG NĂM 2022    
5.1.    Tình hình doanh nghiệp nói chung:   
5.2.    Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:   


DANH MỤC HÌNH
Hình 1: 10 nhóm hàng có sản lượng sản xuất tăng/giảm mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021    
Hình 2: 10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng/giảm mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021  
Hình 3: 10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng/giảm mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021   
Hình 4: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng giai đoạn 2020-2022    
Hình 5: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 4/2022    
Hình 6: Cơ cấu phương thức vận chuyển hàng hóa của Việt Nam   
Hình 7: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2020-2022    
Hình 8: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2020- 2022    
Hình 9: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2020-2022    
Hình 10: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2020-2022    
Hình 11: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển  
Hình 12: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2021 và 2022    
Hình 13: Lượng hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2021 và 2022   

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá cước vận chuyển container báo cho ngày 1 tháng 5 năm 2022 theo Chỉ số Baltic của Freightos   
Bảng 2: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021    
Bảng 3: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021  

DANH MỤC HỘP
Hộp 1: Khuyến nghị về kế hoạch đặt hàng phù hợp trong bối cảnh thị trường biến động khó lường   
Hộp 2: Phát triển logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải đóng góp vào tăng trưởng GDP    
Hộp 3: Đề xuất nâng cấp ngay 41 ga đường sắt trong giai đoạn 2022-2023 để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa đang gia tăng   
Hộp 4: Dự báo tăng trưởng của ngành hàng không thế giới và Việt Nam năm 2022    
Hộp 5: Triển vọng từ các tuyến vận tải ven biển    
Hộp 6: Xu hướng giá cước vận tải biển    
Hộp 7: 10 bến cảng mới được bổ sung vào danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam    
Hộp 8: Dự báo về dư địa tăng trưởng của bất động sản công nghiệp và logistics tại Việt Nam