- Trong tháng 3/2023, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới biến động trái chiều so với tháng trước. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước vẫn ở mức cao. 
- Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam (VFA) đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan kiến nghị giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% về 0% nhằm giảm áp lực lên chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi.
- Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 2/2023 giảm 2,5% so với tháng 1/2023 nhưng tăng 33,4% so với tháng 2/2022, đạt 367,93 triệu USD. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 744,14 triệu USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2022.


1. Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới 
1.1 Thị trường ngô 
1.2 Thị trường đậu tương 
1.3 Thị trường lúa mì
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước 
2.1 Thị trường thức ăn chăn nuôi thành phẩm 
2.2 Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 
2.3 Tình hình nhập khẩu 
3. Dự báo 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng thức ăn chăn nuôi tháng 3/2023
Bảng 2: Giá một số chủng loại thức ăn chăn nuôi tháng 3/2023 
Bảng 3: Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15/3/2023
Bảng 4: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 3/2023
Bảng 5: Top 30 DN có kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL cao trong T2/2023 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu TĂCN và NL từ T1/2021 – 2 tuần đầu T3/2023 
Biểu đồ 2: Thị phần nhập khẩu TĂCN và NL trong tháng 2 năm 2023
Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 - tháng 02/2023 
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 – tháng 02/2023
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 02/2023 
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 02/2023 
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 02/2023 
Biểu đồ 8: Kim ngạch nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 02/2023