Trong 6 tháng đầu năm 2023, giá nguyên liệu sản xuất thép khá biến động. Giá nguyên liệu sản xuất thép tăng trong quý I/2023, điều chỉnh giảm trong quý II/2023.
6 tháng đầu năm 2023, sản lượng thép của 6/10 quốc gia chủ lực ngành thép giảm so với 6 tháng đầu năm 2022, trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ là giảm mạnh nhất, với mức giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022. 4/10 nhà cung cấp còn lại Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Iran ghi nhận tăng.
Nguyên nhân giá thép trong nước liên tục giảm là do nhu cầu tiêu thụ chậm. Hiện các dự án dân dụng khởi công ít, dự án cao tốc không đủ tạo cú hích cho thị trường. Khối xây dựng tư nhân cũng tạm thời đang chờ đợi thêm những tín hiệu khác. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thép trong nước còn phải cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc khi nước này liên tục hạ giá thép xuất khẩu. Xu hướng dò đáy của giá thép xây dựng vẫn có khả năng tiếp tục trong thời gian tới.
Hiện tại, sắt thép là loại nguyên vật liệu quan trọng với các công trình xây dựng, công trình cao tốc. Do đó, việc giá sắt duy trì ở vùng giá hợp lý như hiện nay sẽ góp phần làm giảm bớt sức ép chi phí đối với các doanh nghiệp xây dựng.
Bên cạnh đó, sự tăng trưởng của các hoạt động đầu tư công và cơ sở hạ tầng cũng sẽ góp phần giải quyết bài toán đầu ra và tạo điều kiện thuận lợi để ngành thép trong nước tăng trưởng.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH:
TÓM TẮT 
I. THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI 

1. Thị trường nguyên liệu sản xuất thép 
2. Sản lượng thép thế giới 
II. THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM 
1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ thép 
2. Tình hình xuất, nhập khẩu thép của Việt Nam 
III. THÔNG TIN, CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG ĐẾN SẢN XUẤT, KINH DOANH THÉP 
1. Thế giới
2. Việt Nam
IV. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Tổng hợp top 10 thị trường sản xuất thép thô đứng đầu trên thế giới trong tháng 5/2023 và 5 tháng đầu năm 2023 
Bảng 2: Tổng hợp số liệu sản xuất – tiêu thụ thép tháng 6/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 
Bảng 3: Tổng hợp sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng trong tháng 6/2023  và 6 tháng đầu năm 2023 
Bảng 4: Tổng hợp sản xuất và tiêu thụ thép cán nguội, cán nóng tháng 6/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 
Bảng 5: Tổng hợp sản xuất và tiêu thụ tôn mạ kim loại và sơn phủ màu trong 
Bảng 6: Tổng hợp sản xuất và tiêu thụ ống thép tháng 6/2023 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 7: Một số thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam trong tháng 6/2023 
Bảng 8: Một số thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 
Bảng 9: Một số thị trường nhập khẩu thép vào Việt Nam trong tháng 6/2023 
Bảng 10: Một số thị trường nhập khẩu thép vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất thép thô thế giới (ĐVT: Triệu tấn) 
Biểu đồ 2: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng của năm 2022 và năm 2023 
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam tháng 6/2023 (% tính theo lượng) 
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 (% tính theo lượng) 
Biểu đồ 5: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam qua các tháng của năm 2022 và năm 2023 
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép của Việt Nam tháng 6/2023 (% tính theo lượng) 
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 (% tính theo lượng)