-Thế giới: Giá nguyên liệu sản xuất thép giao dịch thời điểm đầu tháng 3/2024 và quý I/2024 có xu hướng giảm so với thời điểm cuối năm 2023. 
-Việt Nam: Kinh tế trong nước với những khởi sắc tích cực và thị trường tiêu thụ thép cũng sôi động hơn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các công trình cũng tiếp tục thi công trở lại… tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ thép thấp, chưa thực sự có xu hướng tăng trưởng tốt. Sản xuất thép thành phẩm quý I/2024 đạt … triệu tấn, tăng …% so với cùng kỳ năm 2023. Tiêu thụ thép các loại quý I/2024 đạt … triệu tấn, tăng …% so với cùng kỳ năm 2023.
Nhìn chung, trong khoảng 4 năm trở lại đây thì mức sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm trong quý I/2024 chỉ tăng so với cùng kỳ năm 2023 nhưng đều giảm so với quý I/2022 và quý I/2021.
Dự báo, tiêu thụ thép trong năm 2024 sẽ đạt … triệu tấn, …% so với năm 2023. Trong đó, xuất khẩu thép thành phẩm và bán thành phẩm dự báo sẽ đạt … triệu tấn, tăng …% so với năm 2023. Ngành sắt thép của Việt Nam được dự báo là sẽ phục hồi có những tăng trưởng. 
Sản xuất thép của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội, dự báo tăng % trong năm 2024. Sản xuất thép thành phẩm trong năm 2024 và năm 2025 ước đạt … triệu tấn, nhu cầu tiêu thụ thép trong nước khoảng … triệu tấn.

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
TÓM TẮT
I. THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI
1. Thị trường nguyên liệu sản xuất thép
2. Sản lượng thép thế giới
II. THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM
1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ thép
2. Tình hình xuất, nhập khẩu thép của Việt Nam
III. PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM THÉP CỦA VIỆT NAM
1. Các vụ việc trong nước khởi xướng điều tra
2. Các vụ việc nước ngoài khởi xướng điều tra đối với sản phẩm thép xuất khẩu của Việt Nam
IV. THÔNG TIN, CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG ĐẾN SẢN XUẤT, KINH DOANH THÉP
V. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Tổng hợp top 10 thị trường sản xuất thép thô đứng đầu trên thế giới trong tháng 3/2024 và quý I/2024
Bảng 2: Tổng hợp số liệu sản xuất – tiêu thụ thép tháng 3/2024 và quý I/2024
Bảng 3: Tổng hợp sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng trong tháng 3/2024  và quý I/2024
Bảng 4: Tổng hợp sản xuất và tiêu thụ thép cán nguội, cán nóng tháng 3/2024 và quý I/2024
Bảng 5: Tổng hợp sản xuất và tiêu thụ tôn mạ kim loại và sơn phủ màu trong tháng 3/2024 và quý I/2024
Bảng 6: Tổng hợp sản xuất và tiêu thụ ống thép tháng 3/2024 và quý I/2024
Bảng 7: Một số thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam trong tháng 3/2024
Bảng 8: Một số thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam trong quý I/2024
Bảng 9: Một số mặt hàng xuất khẩu thép các loại của Việt Nam tháng 3/2024 và quý I/2024
Bảng 10: Một số thị trường nhập khẩu thép vào Việt Nam trong tháng 3/2024
Bảng 11: Một số thị trường nhập khẩu thép vào Việt Nam quý I/2024
Bảng 12: Một số mặt hàng nhập khẩu thép của Việt Nam trong tháng 3/2024 và quý I/2024
Bảng 13: Các vụ việc Việt Nam khởi xướng điều tra đối với sản phẩm thép nhập khẩu vào Việt Nam

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất thép thô thế giới
Biểu đồ 2: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng của năm 2023 và năm 2024
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam quý I/2023
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam quý I/2024
Biểu đồ 5: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam qua các tháng của năm 2023 và năm 2024
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép của Việt Nam quý I/2023
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép của Việt Nam quý I/2024