Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM VÀ CÁC NGÀNH/LĨNH VỰC TIÊU BIỂU TRONG VÀ HẬU COVID-19 (Điều kiện cho sự tồn tại, phục hồi và bứt phá)

  • Thời gian: 04/09/2021
  • Số trang : 102
  • 0 lượt tải về
  • 2.223 lượt xem
Giá bán: 5.000.000 đ
Chia sẽ

Cùng chuyên mục

Miễn phí
  • Miễn phí
Miễn phí
  • Miễn phí

Mới cập nhập

1.000.000 đ

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG