Theo số liệu thống kê từ NMFS năm 2020, Mỹ nhập khẩu 800 nghìn tấn tôm với trị giá 7,7 tỷ USD, tăng 5,1% về lượng và tăng 2,1% về trị giá so với năm 2019, cao nhất từ trước tới nay. Việt Nam là nhà cung cấp tôm lớn thứ 4 cho Mỹ...
1.    Tình hình nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2020
Hình 1: Nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2015 – 2020
Hình 2: Giá nhập khẩu trung bình tôm của Mỹ năm 2018 – 2020
2.    Dự báo tình hình nhập khẩu tôm vào Mỹ năm 2021
Bảng 1: Thị trường cung cấp tôm cho Mỹ năm 2020