Phần 1. Tình hình giao thương đối với ngành hàng máy móc thiết bị và phụ tùng trong UKVFTA 
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Vương quốc Anh đạt 4,62 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh đạt 4,09 tỷ USD, giảm 1,69% và nhập khẩu đạt 530,99 triệu USD, tăng 5,56%. Theo đó, Việt Nam xuất siêu hơn 3,56 tỷ USD hàng hóa sang Vương quốc Anh, giảm 2,68% so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng của Vương quốc Anh trong tháng 7/2023 đạt gần 7,58 tỷ bảng Anh, giảm 4,82% so với tháng 6/2023. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, máy móc thiết bị Vương quốc Anh xuất khẩu đạt hơn 51,69 tỷ bảng Anh; tăng 11,21% so với cùng kỳ năm 2022.  
Vương quốc Anh là thị trường xuất khẩu máy móc thiết bị lớn thứ 8 của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng năm 2023 đạt hơn 595,78 triệu USD, tăng 8,83% so với cùng kỳ năm 2022 (xếp sau Hoa Kỳ, EU, Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ). Dù vậy, xuất khẩu sang Vương quốc Anh chỉ chiếm tỷ trọng 2,22% tổng xuất khẩu máy móc thiết bị của cả nước. Riêng trong tháng 8/2023, xuất khẩu máy móc thiết bị sang Vương quốc Anh đạt 85,36 triệu USD, giảm 3,54% so với tháng 7/2023 và giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng của Vương quốc Anh trong tháng 7/2023 đạt gần 7,94 tỷ bảng Anh, giảm 2.58% so với tháng 6/2023. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, máy móc thiết bị Vương quốc Anh nhập khẩu đạt hơn 58,01 tỷ USD; tăng13,94% so với cùng kỳ năm 2022.

Vương quốc Anh là thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị lớn thứ 12 của Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu trong 8 tháng năm 2023 đạt hơn 133,18 triệu USD, tăng 18,55% so với cùng kỳ năm 2022 (xếp sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Đài Loan, Đức, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Italy, Hồng Kông và Thụy Sĩ). Dù vậy, nhập khẩu sang Anh chỉ chiếm tỷ trọng 0,49% tổng nhập khẩu máy móc thiết bị của cả nước. Riêng trong tháng 8/2023, nhập khẩu máy móc thiết bị sang Vương quốc Anh đạt 13,27 triệu USD, giảm 56,34% so với tháng 7/2023 nhưng tăng 13,26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần 2. Cập nhật các quy định, chính sách 
Quy định về sản phẩm máy móc cũ.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO

PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG VỚI NGÀNH HÀNG MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA    
1. Phân tích hoạt động xuất khẩu nhập khẩu ngành máy móc thiết bị và phụ tùng với thị trường UKVFTA    
1.1. Tổng quan thương mại máy móc thiết bị giữa Việt Nam và Vương quốc Anh    
1.2. Tình hình xuất khẩu từ Việt Nam sang Vương quốc Anh    
1.3. Tình hình nhập khẩu từ Việt Nam sang Vương quốc Anh  
2. Tình hình và xu hướng thị trường máy móc thiết bị phụ tùng của Vương quốc Anh    
2.1. Xuất khẩu    
2.2. Nhập khẩu    
3. Thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực máy móc thiết bị và phụ tùng tại Vương quốc Anh.
    
PHẦN II. CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG TRONG UKVFTA.

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Hoạt động thương mại giữa Việt Nam và thị trường Vương quốc Anh trong 8 tháng năm 2023 trong lĩnh vực máy móc, thiết bị
Bảng 2: Xếp hạng thị trường xuất khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng khác của Việt Nam theo trị giá trong 8 tháng đầu năm 2023 (thị trường Vương quốc Anh đứng thứ 8).
Bảng 3: Một số chủng loại sản phẩm máy móc thiết bị của Việt Nam xuất khẩu sang Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023.
Bảng 4: Xếp hạng thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng khác của Việt Nam theo trị giá trong 8 tháng đầu năm 2023 (thị trường Vương quốc Anh đứng thứ 12).
Bảng 5: Các chủng loại sản phẩm máy móc thiết bị Việt Nam nhập khẩu từ Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023.
Bảng 6: Chủng loại máy móc, thiết bị và phụ tùng của Vương quốc Anh xuất khẩu.
Bảng 7: Chủng loại máy móc, thiết bị và phụ tùng của Vương quốc Anh nhập khẩu.
Bảng 8: Danh sách một số doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng khác trong tháng 7/2023.
Bảng 9: Danh sách một số doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng khác trong tháng 7/2023.