Phần 1. Tình hình giao thương đối với ngành hàng máy móc thiết bị và phụ tùng trong UKVFTA 
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Vương quốc Anh đạt 5,87 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh đạt 5,12 tỷ USD, tăng 1,36% và nhập khẩu đạt 658,17 triệu USD, tăng 3,74%. Theo đó, Việt Nam xuất siêu hơn 4,55 tỷ USD hàng hóa sang Vương quốc Anh, tăng 1,02% so với cùng kỳ năm 2022.
Xuất khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng của Vương quốc Anh trong tháng 9/2023 đạt gần 7,19 tỷ bảng Anh, tăng 1,72% so với tháng 8/2023. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, máy móc thiết bị Vương quốc Anh xuất khẩu đạt hơn 65,95 tỷ bảng Anh; tăng 15,44% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Vương quốc Anh là thị trường xuất khẩu máy móc thiết bị lớn thứ 8 của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng năm 2023 đạt hơn 817,94 triệu USD, tăng 15,05% so với cùng kỳ năm 2022 (xếp sau Hoa Kỳ, Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và Đức). Dù vậy, xuất khẩu sang Anh chỉ chiếm tỷ trọng 2,31% tổng xuất khẩu máy móc thiết bị của cả nước. Riêng trong tháng 10/2023, xuất khẩu máy móc thiết bị sang Vương quốc Anh đạt 108,7 triệu USD, giảm 4,79% so với tháng 9/2023 và tăng 50,88% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng của Vương quốc Anh trong tháng 9/2023 đạt gần 7,74 tỷ bảng Anh, tăng 2,86% so với tháng 8/2023. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, máy móc thiết bị Vương quốc Anh nhập khẩu đạt hơn 73,27 tỷ bảng Anh; tăng 10,47% so với cùng kỳ năm 2022.

Vương quốc Anh là thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị lớn thứ 12 của Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu trong 10 tháng năm 2023 đạt hơn 171,38 triệu USD, tăng 14,27% so với cùng kỳ năm 2022 (xếp sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Đức, Đài Loan, Hoa Kỳ, Italy, Ấn Độ, Hồng Kông và Pháp). Dù vậy, nhập khẩu sang Anh chỉ chiếm tỷ trọng 0,47% tổng nhập khẩu máy móc thiết bị của cả nước. Riêng trong tháng 9/2023, nhập khẩu máy móc thiết bị sang Vương quốc Anh đạt 10,15 triệu USD, giảm 23,52% so với tháng 8/2023 và giảm 44,31% so với cùng kỳ năm ngoái. Vương quốc Anh là thị trường nhập khẩu lớn thứ 14 của Việt Nam trong tháng này.

Phần 2. Cập nhật các quy định, chính sách 
Quy định mới về máy móc của EU đặt ra những thách thức và lợi ích cho các nhà xuất khẩu máy móc của Vương quốc Anh sang thị trường chung.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO 

PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG VỚI NGÀNH HÀNG MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA    
1. Phân tích hoạt động xuất khẩu nhập khẩu ngành máy móc thiết bị và phụ tùng với thị trường UKVFTA 
1.1. Tổng quan thương mại máy móc thiết bị giữa Việt Nam và Vương quốc Anh
1.2. Tình hình xuất khẩu từ Việt Nam sang Vương quốc Anh    
1.3. Tình hình nhập khẩu từ Việt Nam sang Vương quốc Anh    
2. Phân tích cạnh tranh đối với hàng máy móc thiết bị phụ tùng của Việt Nam tại thị trường Vương quốc Anh  
3. Tình hình và xu hướng thị trường máy móc thiết bị phụ tùng của Vương quốc Anh  
3.1. Xuất khẩu    
4. Thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực máy móc thiết bị và phụ tùng tại Vương quốc Anh.

PHẦN II. CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG TRONG UKVFTA 

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐI KÈM

Bảng 1: Hoạt động thương mại giữa Việt Nam và thị trường Anh trong 10 tháng năm 2023 trong lĩnh vực máy móc, thiết bị.
Bảng 2: Xếp hạng thị trường xuất khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng khác của Việt Nam theo trị giá trong 10 tháng đầu năm 2023 (thị trường Anh đứng thứ 8). 
Bảng 3: Xếp hạng thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng khác của Việt Nam theo trị giá trong 10 tháng đầu năm 2023 (thị trường Anh đứng thứ 12).
Bảng 4: Một số thị trường chính cung cấp máy móc thiết bị cho Vương quốc Anh
Bảng 5: Chủng loại máy móc, thiết bị và phụ tùng của Vương quốc Anh xuất khẩu
Bảng 6: Chủng loại máy móc, thiết bị và phụ tùng của Vương quốc Anh nhập khẩu
Bảng 7: Danh sách một số doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng khác trong tháng 9/2023
Bảng 8: Danh sách một số doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng khác trong tháng 9/2023.