Theo dõi giá của hơn 500 lô hàng dược phẩm nhập về nhận thấy giá ...so với giá nhập trong 9 tháng năm 2023: Fugacar (Tablet) (Mebendazole 500Mg) h/1 vỉ x 1v; Vaxigrip Tetra h/bơm tiêm 0,5ml; Fentanyl B.Braun 0.5Mg/10Ml (Fentanyl Citrate 0.05Mg/Ml); Trimpol Mr (Trimetazidine Dihydrochloride 35Mg) h/6 vỉ x 10v…

Nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm vào Việt Nam trong kỳ này đạt ... tấn, trị giá là .... triệu USD, tăng ...% về lượng và ...% về trị giá so với kỳ nhập trước. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về cung cấp NPL dược phẩm đạt 115 tấn, trị giá là 4,21 triệu USD, chiếm 81% về lượng và 69% về trị giá nhập khẩu NPL dược phẩm của cả nước. Tiếp đến là nhập khẩu NPL dược phẩm từ Ấn Độ, Bỉ và Rumani…

Theo dõi diễn biến giá nhập khẩu máy y tế thấy giá có một vài thay đổi so với các tháng đầu năm 2023 như: Máy điện cơ UltraPro S100 ; Máy phá rung tim, Model: TEC-563 ; Máy theo dõi khí mê và phụ kiện, Model: Vamos ; Máy gây mê kèm thở và phụ kiện, Model: Atlan A300 …

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thị trường chăm sóc sức khỏe của Việt Nam năm 2022 đạt hơn ... tỷ USD, chiếm ...% GDP, dự báo tăng đến .... tỷ USD vào năm 2025 và .... tỷ USD năm 2030. Với mức tăng trưởng nhanh trong sản xuất dược phẩm nội địa, Việt Nam cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực xuất khẩu dược phẩm và trở thành trung tâm dược phẩm, y tế của khu vực.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
Tổng quan
Tin kinh tế tổng hợp
Diễn biến tình hình nhập khẩu dược phẩm trong tuần
Diễn biến nhập khẩu nguyên phụ liệu dược trong tuần
Diễn biến nhập khẩu trang thiết bị y tế trong tuần 
TP. Hồ Chí Minh tập trung sản xuất hầu hết các nhóm hàng dược phẩm
Kim ngạch nhập khẩu thiết bị y tế từ Nhật Bản tăng mạnh 
Tin hoạt động chuyên ngành
Thông tin chính sách
Thị trường tiền tệ
Tin thế giới

DANH MỤC BẢNG
Tham khảo một số mặt hàng dược phẩm mới nhập khẩu trong kỳ
Tham khảo một số mặt hàng dược phẩm nhập khẩu trong kỳ 
Một số nguyên phụ liệu dược nhập khẩu có giá thay đổi trong kỳ
Tham khảo một số NPL dược phẩm nhập khẩu trong kỳ
Một số mặt hàng thiết bị y tế nhập khẩu của Việt Nam có giá thay đổi 
Tham khảo giá một số máy y tế nhập khẩu trong tuần
Tình hình sản xuất dược phẩm trong tháng 10 và 10 tháng năm 2023
Tình hình sản xuất dược phẩm tại các tỉnh, thành phố trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023
Một số máy y tế nhập khẩu từ Nhật Bản có giá thay đổi trong 9 tháng năm 2023
10 công ty tiêu biểu nhập khẩu TTB y tế từ Nhật Bản trong 9 tháng năm 2023
Tham khảo giá bán một số ngoại tệ tại NHTM (Theo giá bán của VCB)

DANH MỤC HÌNH
Kim ngạch nhập khẩu TTB y tế từ Nhật qua các tháng giai đoạn 2022 và 9 tháng năm 2023
Cơ cấu máy y tế nhập khẩu từ Nhật Bản trong 9 tháng năm 2023