Theo dõi giá của hơn 600 lô hàng dược phẩm nhập về nhận thấy giá .... so với giá nhập trong 9 tháng năm 2023...: Dicarbo Tablet (Calci 158Mg, Vitamin D 400Iu) h/10 vỉ x 10v; Nexium Mups (Esomeprazol 20Mg) h/2 vỉ x 7v; Moxifloxacin 400Mg/250Ml Solution For Infusion (Moxifloxin 400Mg/250Ml) h/chai 250ml; Neulastim (Pegfilgrastim 6,0Mg/0,6Ml) h/bơm tiêm 0,6ml…

Đáng chú ý, mặt hàng Pyridoxine Hydrochloride nhập từ Hà Lan giá .... USD/kg, còn nhập từ Nhật Bản giá ....USD/Kg; hoặc Tobramycin Usp43 nhập từ Trung Quốc giá ...USD/Kg, còn nhập từ Bungari giá trên ... nghìn USD/Kg…

Nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Thái Lan chậm lại khi kim ngạch trong 9 tháng năm đạt ....triệu USD, ....8,04% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện thị trường này chiếm ...% tỷ trọng nhập khẩu dược phẩm của cả nước (cùng kỳ năm 2022 chiếm 2,70%).

Trong 10  tháng năm 2023, tổng kim ngạch nhập khẩu máy massage (bao gồm thiết bị) đạt ...triệu USD, ....32,85% % so với cùng kỳ năm ngoái. .... là thị trường chính cung cấp loại máy này cho Việt Nam, chiếm đến ...% tỷ trọng. 

Thuốc sản xuất trong nước mới đáp ứng khoảng ....% về mặt giá trị và đạt hơn ...% về sản lượng so với thuốc nhập khẩu. Theo các doanh nghiệp dược, ngành công nghiệp dược Việt Nam có tiềm năng, nhưng thiếu cơ hội bứt phá.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
Tổng quan
Tin kinh tế tổng hợp
Diễn biến tình hình nhập khẩu dược phẩm trong tuần
Diễn biến nhập khẩu nguyên phụ liệu dược trong tuần
Diễn biến nhập khẩu trang thiết bị y tế trong tuần 
9 tháng năm 2023: Nhập khẩu dược phẩm từ Thái Lan đạt trên 60 triệu USD
Nhập khẩu máy massage và thiết bị giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022
Tin hoạt động chuyên ngành
Thông tin chính sách
Thị trường tiền tệ
Tin thế giới

DANH MỤC BẢNG
Tham khảo một số mặt hàng dược phẩm mới nhập khẩu trong kỳ
Tham khảo một số mặt hàng dược phẩm nhập khẩu trong kỳ  
Một số nguyên phụ liệu dược nhập khẩu có giá thay đổi trong kỳ
Tham khảo một số NPL dược phẩm nhập khẩu trong kỳ
Một số mặt hàng thiết bị y tế nhập khẩu của Việt Nam có giá thay đổi 
Tham khảo giá một số máy y tế nhập khẩu trong tuần
Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam từ Thái Lan qua các năm 2015 – 2022
10 công ty tiêu biểu về nhập khẩu dược phẩm từ Thái Lan trong 9 tháng năm 2023
10 công ty tiêu biểu nhập khẩu máy massage (bao gồm thiết bị) trong 10 tháng năm 2023
Tham khảo giá bán một số ngoại tệ tại NHTM (Theo giá bán của VCB)

DANH MỤC HÌNH
Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ Thái Lan qua các tháng năm 2022 - 2023 
Kim ngạch nhập khẩu máy massage (bao gồm thiết bị) qua các tháng giai đoạn 2022 và 10 tháng năm 2023
Cơ cấu thị trường cung cấp máy massage (bao gồm cả thiết bị) trong 10 tháng năm 2023