Với quy mô dân số 100 triệu (và không dừng lại ở đó), số người từ 65 tuổi trở lên chiếm 11,9%, mức độ tiêu thụ dược phẩm tại Việt Nam dự báo tiếp tục tăng, nhất là khi đại dịch Covid-19 không chỉ để lại di chứng bệnh tật mà còn khiến người dân quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường dược phẩm, logistics cho lĩnh vực dược phẩm cần có sự tăng tốc đổi mới cả về công nghệ và hạ tầng. Tiến bộ công nghệ sẽ là một trong những yếu tố chính thúc đẩy việc áp dụng các dịch vụ logistics quản lý nhiệt độ tại Việt Nam, đặc biệt khi nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, gây ra nhiều thách thức trong bảo quản và vận chuyển dược phẩm. Các công nghệ, ví dụ như quản lý kho hàng hiện đại với hệ thống cảm biến để phát hiện lỗi nhiệt độ, rô bốt kho hàng, giải pháp đám mây di động, khai thác dữ liệu, giám sát thời gian thực, giám sát độ sóc khi vận chuyển… sẽ thay đổi toàn bộ ngành logistics dược phẩm tại Việt Nam.

Báo cáo nghiên cứu thị trường này tập trung phân tích và dự báo:
+ Quy mô và triển vọng thị trường dược phẩm Việt Nam (phân tích quy mô, tốc độ tăng trưởng của thị trường, sản xuất, tiêu thụ, dự báo nhu cầu; năng lực cung ứng, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành). 
+ Các yêu cầu và năng lực đáp ứng dịch vụ logistics cho lĩnh vực dược phẩm; 
+ Phân tích dịch vụ logistics (kho bãi, vận tải) cho lĩnh vực dược phẩm, trong đó đánh giá thực trạng, các quy định pháp lý liên quan và yêu cầu đổi mới); 
+ Phân tích sâu về logistics trong nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam, về phương thức vận tải, phương thức giao hàng, phương thức thanh toán, cảng/cửa khẩu nhập khẩu và các thông tin liên quan khác. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH


I. QUY MÔ VÀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
1. Quy mô và đặc điểm thị trường
1.1. Quy mô thị trường
1.2. Chi tiết tình hình sản xuất dược phẩm
1.3. Chi tiết tình hình tiêu thụ dược phẩm
1.4. Tình hình doanh nghiệp:
2. Triển vọng
2.1. Tốc độ tăng trưởng và các xu hướng chính
2.2. Triển vọng từ định hướng phát triển ngành dược của quốc gia
2.3. Nhu cầu
2.4. Năng lực cung ứng
2.5. Triển vọng của các doanh nghiệp
2.6. Triển vọng từ các hiệp định thương mại tự do
2.7. Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam
II. NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS CHO NGÀNH DƯỢC PHẨM VÀ YÊU CẦU ĐỔI MỚI
1. Năng lực đáp ứng
2. Yêu cầu đổi mới
III. PHÂN TÍCH SÂU VỀ LOGISTICS (KHO BÃI VÀ VẬN CHUYỂN) DƯỢC PHẨM 
1. Kho bãi

1.1. Quy định, tiêu chuẩn đối với các kho dược phẩm
1.2. Năng lực đáp ứng
1.2.1. Quy mô
1.2.2. Các nhà cung ứng dịch vụ:
2. Vận tải
2.1. Các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến vận tải, phân phối dược phẩm tại Việt Nam 
2.1.1. Quy định về đối tượng được kinh doanh vận chuyển, nhận bảo quản thuốc và nguyên liệu tại Việt Nam 
2.1.2. Quy định về vận chuyển và bảo quản thuốc trong quá trình vận chuyển 
2.1.3. Tìm hiểu về chứng nhận CEIV Pharma 
2.2. Thị trường vận tải dược phẩm tại Việt Nam 
IV. PHÂN TÍCH SÂU VỀ NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VÀ LOGISTICS TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM 
1. Tình hình nhập khẩu dược phẩm 
1.1. Xu hướng chung 
1.2. Thị trường cung cấp dược phẩm 
1.3. Doanh nghiệp 
2. Logistics trong hoạt động nhập khẩu dược phẩm 
2.1. Cảng, cửa khẩu 
2.3. Phương thức giao hàng 
2.2. Phương thức vận tải 
 
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Dự báo doanh số bán dược phẩm của Việt Nam đến năm 2023 
Hình 2: Hệ thống kho lạnh của VNVC đạt chuẩn GSP 
Hình 3: Kho lạnh của TTL đạt chuẩn GSP 
Hình 4: Hệ thống kho lạnh SCSC được chứng nhận IATA CEIV Pharma 
Hình 5: Giá trị dược phẩm nhập khẩu của Việt Nam (hàng tháng giai đoạn 2021-2023) 
Hình 6: Cơ cấu thị trường nhập khẩu dược phẩm (Việt Nam nhập khẩu dược phẩm từ các thị trường) 
Hình 7: Tình hình nhập khẩu dược phẩm qua một số cảng/cửa khẩu chính tới tháng 6/2023 
Hình 8: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong nhập khẩu dược phẩm năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Hình 9: Phương thức giao hàng dược phẩm nhập khẩu chính tới tháng 6/2023 
Hình 10: Cơ cấu phương thức giao hàng dược phẩm nhập khẩu năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Hình 11: Phương thức vận tải dược phẩm nhập khẩu chính tới tháng 6/2023 
Hình 12: Cơ cấu phương thức vận tải dược phẩm nhập khẩu trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Chỉ số sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (VSIC = 21) năm 2022 và các tháng năm 2023 
Bảng 2: Doanh thu và giá trị vốn hóa thị trường của 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2022 
Bảng 3: Tham khảo một số doanh nghiệp sản xuất thuốc các loại có chi phí sản xuất lớn tính tới đầu năm 2022 
Bảng 4: Tham khảo một số doanh nghiệp sản xuất hoá dược và dược liệu có chi phí sản xuất lớn tính tới đầu năm 2022 
Bảng 5: Thị trường cung cấp dược phẩm vào Việt Nam năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 6: Các doanh nghiệp tiêu biểu kinh doanh nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 
Bảng 7: Dược phẩm nhập khẩu vào Việt Nam qua một số cảng/cửa khẩu năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 8: Phương thức giao hàng dược phẩm nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023 
Bảng 9: Phương thức vận tải dược phẩm nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2022 và 6 tháng năm 2023