Mặc dù xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Vương quốc Anh trong tháng 4/2023 đã có cải thiện so với tháng trước, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng trong 4 tháng đầu năm nay vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cụ thể, thống kê từ số liệu hải quan, kim ngạch xuất khẩu dệt may sang Vương quốc Anh trong tháng 4/2023 đạt xấp xỉ 54,2 triệu USD, tăng 6,8% so với tháng 3/2023 và chỉ chiếm 2,1% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang tất cả các thị trường. Trị giá xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm nay giảm 13% so với 4 tháng đầu năm 2022, đạt 192,6 triệu USD.

Lạm phát cao vẫn là một trong những nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng Vương quốc Anh hạn chế chi tiêu, ảnh hưởng đến tiêu thụ các sản phẩm dệt may tại thị trường này. Tuy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 đã giảm so với tháng 3/2023 và xuống dưới 10% nhưng vẫn là mức cao nhất trong nhóm 7 nền kinh tế giàu có nhất (G7). 

Đánh giá chung toàn ngành dệt may nói chung của Việt Nam thì kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2023 đến tất cả các thị trường giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tín hiệu tích cực trong bối cảnh suy giảm chung là xuất khẩu mặt hàng sang Vương quốc Anh từ tháng 3/2023 và tháng 4/2023 đã bắt đầu tăng dần so với tháng trước đó. Theo số liệu hải quan, trị giá xuất khẩu dệt may sang Vương quốc Anh tháng 3/2023 tăng 33,6% so với tháng 2/2023 và tháng 4/2023 tiếp tục tăng 6,8% so với tháng 3/2023. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 
NỘI DUNG BÁO CÁO
I. Tình hình giao thương đối với ngành hàng dệt may trong UKVFTA
1. Phân tích hoạt động xuất, nhập khẩu dệt may của Việt Nam với thị trường trong UKVFTA
1.1. Xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Vương quốc Anh
1.2. Nhập khẩu dệt may của Việt Nam từ Vương quốc Anh
2. Cạnh tranh đối với hàng dệt may Việt Nam tại thị trường Vương quốc Anh
3. Tình hình, xu hướng thị trường và thương mại dệt may của Vương quốc Anh
3.1. Xu hướng thị trường Vương quốc Anh
3.2. Nhập khẩu dệt may của Vương quốc Anh
II. Các quy định, chính sách liên quan đến ngành hàng dệt may trong UKVFTA
1. Quy định ghi nhãn hàng dệt may
2. Tiêu chuẩn tại thị trường Vương quốc Anh

DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may sang Vương quốc Anh tháng 4 và 4 tháng/2023 
Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu vải và nguyên liệu dệt may, da giày của Việt Nam
từ Vương quốc Anh 4 tháng đầu năm 2023 
Bảng 3: Tăng trưởng nhập khẩu dệt may của Vương quốc Anh từ các thị trường trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023 
Bảng 4: Một số chủng hàng dệt may nhập khẩu từ các nguồn cung của Vương quốc Anh trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023 
Bảng 5: Một số doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu hàng dệt may (doanh nghiệp Việt Nam có xuất khẩu mã HS 61.09.90)  
 
DANH MỤC BIỀU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Vương quốc Anh 4 tháng đầu năm giai đoạn 2022 - 2023  
Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu vải và nguyên phụ liệu dệt may, da giầy của Việt Nam từ Vương quốc Anh từ tháng 1/2022 – ước tháng 5/2023 
Biểu đồ 3: Cơ cấu các thị trường nhập khẩu dệt may của Vương quốc Anh trong 3 tháng đầu năm 2023  
Biểu đồ 4: Chi tiêu hàng năm cho quần áo của người tiêu dùng Vương quốc Anh từ năm 2005 đến 2022