NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO 
  
I. Tình hình giao thương đối với ngành hàng dệt may trong UKVFTA        
1. Phân tích hoạt động xuất, nhập khẩu dệt may của Việt Nam với thị trường trong UKVFTA        
1.1. Xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Vương quốc Anh            
1.2. Nhập khẩu dệt may của Việt Nam từ Vương quốc Anh            
2. Cạnh tranh đối với hàng dệt may Việt Nam tại thị trường Vương quốc Anh 
   
    
3. Tình hình, xu hướng thị trường và thương mại dệt may của Vương quốc Anh        
3.1. Xu hướng thị trường Anh            
3.2. Xuất khẩu dệt may của Vương quốc Anh.
            
II. Các quy định, chính sách liên quan đến ngành hàng dệt may trong UKVFTA        
1. Quy định ghi nhãn hàng dệt và thành phần sợi ở một số phần            
2. Hóa chất và kim loại nặng sử dụng trong ngành dệt may (UK REACH)            
3. Quy định chung về an toàn sản phẩm (GPSR)            
4. Dệt may Tiêu chuẩn Anh            
5. Quy định về thiết bị bảo hộ cá nhân.

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
     
Bảng 1: Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may sang UK tháng 3 và 3T/2023    
Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu vải và nguyên liệu dệt may, da giày của Việt Nam từ Anh quý 1/2023 
Bảng 3: Kim ngạch nhập khẩu dệt may của Vương quốc Anh từ các thị trường trong 2 tháng đầu năm 2023    
Bảng 4: Một số chủng hàng dệt may của Anh xuất khẩu sang Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2023 
Bảng 5: Một số doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu hàng dệt may (doanh nghiệp Việt Nam có xuất khẩu mã HS 61.02.30).
    
DANH MỤC BIỀU ĐỒ    
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Anh giai đoạn từ T1/2022 - T3/2023    
Biểu đồ 2: Cơ cấu các thị trường xuất khẩu dệt may sang UK trong    
Biểu đồ 3: Doanh số bán lẻ hàng tháng tại các cửa hàng dệt may, quần áo và giày dép ở Vương quốc Anh từ T1/2017 đến T1/2023.