Theo số liệu Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch thương mại hai chiều mặt hàng sắt thép các loại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh 10 tháng năm 2022 đạt 134,17 triệu USD, giảm 64,18% so với 10 tháng năm 2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai chiều sản phẩm từ sắt thép giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 134,17 triệu USD, giảm 64,18% so với 10 tháng năm 2021.
Phân tích cạnh tranh: 
Tại thị trường Vương quốc Anh, sắt thép của Việt Nam phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ hơn 60 thị trường khác, trong đó chủ yếu là từ các thị trường thuộc châu Âu (Đức,Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Pháp…). Các thị trường có lượng cung cấp chính tiếp theo phải kể đến là Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam… 
Theo số liệu của Hải quan Anh, trong 9 tháng năm 2022, Việt Nam thuộc nhóm 10 thị trường cung ứng dẫn đầu về kim ngạch sắt thép nhập khẩu vào Vương quốc Anh với 162,67 nghìn tấn tương đương 179,06 triệu bảng Anh, giảm 30,18% về lượng nhưng tăng 6,32% về trị giá so với 9 tháng năm 2021.
Xuất, nhập khẩu sắt thép của Vương quốc Anh (theo số liệu của Hải quan Anh): 
Tính chung 9 tháng năm 2022, xuất khẩu sắt thép của Vương quốc Anh đạt 1,99 triệu tấn với trị giá 2,33 tỷ bảng Anh; tăng 12,77% về lượng và tăng 51,74% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
Tính chung 9 tháng năm 2022, nhập khẩu sắt thép Vương quốc Anh đạt 3,65 triệu tấn với trị giá gần 4,43 tỷ bảng Anh; Giảm 2,29% về lượng nhưng tăng 42,93% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
Cập nhật các quy định, chính sách
Năm ưu tiên cho ngành thép của Vương Quốc Anh
Vương quốc Anh áp dụng mức thuế mới đối với thép ở nước ngoài để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước
Vương quốc Anh gia hạn công nhận nhãn EC đến hết năm 2024
Vương quốc Anh thông báo tài trợ bổ sung cho đổi mới năng lượng sạch


NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG VỚI NGÀNH HÀNG SẮT THÉP VÀ SẢN PHẨM TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA 
1. Phân tích hoạt động xuất, nhập khẩu sắt thép và sản phẩm sắt thép của Việt Nam với các thị trường trong UKVFTA 
1.1. Thương mại hai chiều 
1.2. Tình hình xuất nhập khẩu sắt thép các loại giữa Việt Nam với Vương quốc Anh 
1.3. Tình hình xuất nhập khẩu sản phẩm từ sắt thép giữa Việt Nam với Vương quốc Anh 
2. Phân tích cạnh tranh đối với sắt thép Việt Nam tại thị trường Vương quốc Anh 
3. Phân tích tình hình thương mại và thị trường sắt thép và sản phẩm từ sắt thép của Vương quốc Anh 
3.1. Tình hình thị trường sắt thép và sản phẩm từ sắt thép của Vương quốc Anh 
3.2. Tình hình nhập khẩu sắt thép vào Vương quốc Anh 
3.3. Tình hình xuất khẩu sắt thép các loại của Vương quốc Anh 
4. Thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực sắt thép và sản phẩm tại Vương quốc Anh 
4.1. Thông tin về các tổ chức hiệp hội, ngành hàng liên quan 
4.2. Cập nhật thông tin đối tác, doanh nghiệp 
PHẦN II. CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG SẮT THÉP VÀ SẢN PHẨM TRONG UKVFTA 
1. Một số chính sách, quy định tác động đến giao thương sắt thép và các sản phẩm sắt thép với Vương quốc Anh 
1.1. Năm ưu tiên cho ngành thép của Vương Quốc Anh 
1.2. Vương quốc Anh áp dụng mức thuế mới đối với thép ở nước ngoài để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước 
1.3. Vương quốc Anh giữ mức thuế chống bán phá giá đối với thép cây Trung Quốc 
2. Thông tin chính sách liên quan 
2.1. Vương quốc Anh thông báo tài trợ bổ sung cho đổi mới năng lượng sạch 
2.2. Cải tiến ngành thép để vượt qua những thách thức lớn về môi trường 
2.3. Vương quốc Anh gia hạn công nhận nhãn EC đến hết năm 2024 
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Diễn biến lượng và giá xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam sang Vương quốc Anh qua các tháng của năm 2021 và năm 2022 
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép của Việt Nam sang Vương quốc Anh qua các tháng của năm 2021 và 2022 (ĐVT: Triệu USD) 
Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ sắt thép của Việt Nam từ Vương quốc Anh qua các tháng của năm 2021 và 2022 (ĐVT: nghìn USD) 
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường cung ứng sắt thép vào Vương quốc Anh (theo giá trị nhập khẩu) 
Biểu đồ 5: Kim ngạch nhập khẩu sắt thép vào Vương quốc Anh qua các tháng của năm 2021 và 2022 (ĐVT: Triệu bảng Anh) 
Biểu đồ 7: Kim ngạch xuất khẩu sắt thép của Vương quốc Anh qua các tháng của năm 2021 và 2022 (ĐVT: Triệu bảng Anh) 
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sắt thép của Vương quốc Anh 
Biểu đồ 9: Mức tăng/giảm trị giá xuất khẩu sắt thép từ Vương quốc Anh sang các thị trường trong tháng 9/2022 so với tháng tháng 8/2022 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Hoạt động thương mại mặt hàng sắt thép và sản phẩm từ sắt thép giữa Việt Nam – Vương quốc Anh trong 10 tháng năm 2022 
Bảng 2: Xếp hạng thị trường xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam theo trị giá, 10 tháng năm 2022 (Thị trường Anh đứng thứ 15) 
Bảng 3: Sắt thép trong các nhóm hàng xuất khẩu sang Vương quốc Anh trong 10 tháng năm 2022 
Bảng 4: Chủng loại sắt thép của Vương quốc Anh nhập khẩu trong tháng 9 và 9 tháng năm 2022 
Bảng 5: Chủng loại sắt thép của Vương quốc Anh xuất khẩu trong tháng 9 và 
Bảng 6: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu sắt thép theo mã HS 72.19 năm 2021 (Mã HS này doanh nghiệp Việt Nam có xuất khẩu) 
Bảng 7: Danh sách doanh nghiệp của Việt Nam xuất khẩu sắt thép sang Vương Quốc Anh