Theo số liệu của Tổng cục hải quan, tháng 10/2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Vương quốc Anh đạt 14,92 triệu USD, tăng 4,87% so với tháng trước nhưng giảm 9,46% so với tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 197,24 triệu USD, giảm 8,57% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tính hết tháng 10/2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chung của Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh giảm.
Về cạnh tranh trên thị trường Anh quốc:
Áp lực cạnh tranh trên thị trường gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Vương quốc Anh rất lớn. 
Xét về năng lực cạnh tranh thì hiện sản phẩm từ Việt Nam đứng thứ 11 trong số các nước cung ứng, chiếm 2,76% thị phần gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong 9 tháng năm 2022. 
Nguy cơ cung vượt cầu khiến các nhà cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ cắt giảm sản lượng nhưng quyết định của họ, vốn để đối phó với nhu cầu giảm, lại có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt trong thời gian tới khi nhu cầu tăng trở lại nhưng nguồn cung chưa kịp phục hồi. 
Vương quốc Anh đang đối mặt với những thách thức lớn về nguồn cung năng lượng trong mùa đông. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn Pallet & Bao bì Gỗ của Vương quốc Anh (TIMCON) trong tháng 11/2022 đã yêu cầu Chính phủ xác nhận rằng ngành sẽ được hỗ trợ (cấp điện đầy đủ) để đảm bảo sản xuất và cung ứng pallet và bao bì trong trường hợp có bất kỳ sự cố mất điện theo kế hoạch nào trong mùa đông.
Quy định, chính sách đối với gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Vương quốc Anh
Sau khi cung cấp các thông tin về quy định, chính sách đối với gỗ và sản phẩm gốc tại Vương Quốc Anh, gần đây nhóm thực hiện nhiệm vụ nhận thấy các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có các thắc mắc và nhu cầu tổng hợp về những thay đổi lớn trong kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len cũng như những nội dung được kế thừa thực hiện ngay cả sau giai đoạn chuyển tiếp. 
Đồng thời các doanh nghiệp cũng có nhu cầu tổng hợp các lưu ý riêng đối với nhóm từng đối tượng thương nhân ở Vương quốc Anh và Bắc Ai Len để có sự phân biệt khi tiến hành giao dịch với họ. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG GỖ VÀ SẢN PHẨM TỪ GỖ TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA 
1 Phân tích hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ của Việt Nam sang thị trường trong UKVFTA
1.1. Diễn biến xuất khẩu hàng tháng sang thị trường Vương quốc Anh:
1.2. Tỷ trọng của thị trường Vương quốc Anh trong tổng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam:
1.3. Tỷ trọng của nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ trong tổng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Anh
1.4. Phân tích cạnh tranh đối với sản phẩm gỗ và đồ gỗ Việt Nam tại thị trường Vương quốc Anh
2 Phân tích tình hình thương mại và thị trường gỗ và sản phẩm từ gỗ của Vương quốc Anh
2.1. Cập nhật tình hình thị trường gỗ và sản phẩm gỗ Vương quốc Anh 
2.2. Tình hình nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Vương quốc Anh 
2.3. Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Vương quốc Anh 
3 Tham khảo thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực gỗ và sản phẩm từ gỗ tại Vương Quốc Anh
3.1. Thông tin hoạt động của các liên đoàn, hiệp hội trong ngành gỗ và đồ gỗ tại Vương quốc Anh 
3.2. Cập nhật thông tin đối tác, doanh nghiệp tại Vương quốc Anh 
PHẦN II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG GỖ VÀ SẢN PHẨM TỪ GỖ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH TRONG THÁNG 
1 Quy định, chính sách về nhập khẩu đối với gỗ và sản phẩm gỗ vào Vương quốc Anh
1.1. Những nội dung bảo lưu và những thay đổi lớn:
1.2. Hiểu rõ về khái niệm gỗ và các sản phẩm liên quan đến gỗ trong UKTR và các trường hợp được miễn trừ (theo quy định và các vận dụng trong trong thực tiễn)
1.3. Các hạng mục thường được kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu đối với sản phẩm gỗ nhập khẩu
1.4. Quản trị rủi ro
1.5. Quy định về Gỗ và sản phẩm gỗ tái chế:
2 Chính sách liên quan tác động đến ngành hàng
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam sang Vương quốc Anh hàng tháng năm 2022 8
Biểu đồ 2: Tỷ trọng của thị trường Anh trong tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, hàng tháng năm 2022 9
Biểu đồ 3: Tỷ trọng gỗ và sản phẩm gỗ Vương quốc Anh nhập khẩu từ các thị trường 11
Biểu đồ 4: Tỷ trọng gỗ và sản phẩm gỗ Vương quốc Anh xuất khẩu sang các thị trường 24
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Xếp hạng thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam theo trị giá, 10 tháng năm 2022 (thị trường Anh đứng thứ 7) 9
Bảng 2: 10 nhóm hàng dẫn đầu về tỷ trọng trị giá xuất khẩu các nhóm hàng sang thị trường Anh quốc, sản phẩm gỗ đứng thứ 8 trong 10 tháng năm 2022 10
Bảng 3: Top 25 thị trường Vương quốc Anh nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 9/2022 14
Bảng 4: Chủng loại gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh nhập khẩu trong tháng 9 và 9 tháng năm 2022 18
Bảng 5: Chủng loại gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh xuất khẩu trong tháng 9 và 9 tháng năm 2022 21
Bảng 6: Top 25 thị trường Vương quốc Anh xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 9/2022 26
Bảng 7: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ theo mã HS 94.03.50 trong 6 tháng năm 2022 (mã HS này doanh nghiệp Việt Nam có xuất khẩu) 27
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Ước tính xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Vương quốc Anh năm 2022 và tỷ trọng trong tổng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ra thị trường thế giới năm 2022 11
Hộp 2: Tổng hợp các quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam về các vấn đề pháp lý liên quan đến gỗ và sản phẩm gỗ tại thị trường Vương quốc Anh và Bắc Ai Len 30
Hộp 3: Một số ví dụ trong thực tiễn về phân biệt các đối tượng doanh nghiệp tùy theo hình thức nghiệp vụ liên quan đến gỗ và sản phẩm gỗ 33
Hộp 4: Biến đổi khí hậu làm tăng rủi ro dịch hại, buộc Ủy ban Lâm nghiệp tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch sản phẩm gỗ nhập khẩu 36
 
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Một lô sản phẩm gỗ đang được kiểm tra tại cảng Felixstowe, khi nhập khẩu vào Vương quốc Anh (Nguồn: Ủy ban Lâm nghiệp- Forestry Commission) 35