Theo số liệu Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ Vương quốc Anh tháng 10/2022 đạt 3,31 triệu USD, giảm 45,8% so với tháng trước và giảm 76,74% so với tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 64,42 triệu USD, giảm 33,33% so với cùng kỳ năm trước. 
Có 6 nhóm hàng HS 6 chữ số được nhập khẩu từ Vương quốc Anh là trong tháng 10/2022: nhiều nhất là HS 30041016 (chứa ampicillin, amoxycillin hoặc muối của nó, dạng uống); tiếp đến là HS 30049089 (các thuốc khác điều trị ung thư, HIV/AIDS hoặc các bệnh khó chữa loại khác); HS 30043290 (loại khác); HS 30049099 (thuốc loại khác).
Giá trị xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh tháng 9/2022 đổi chiều giảm sau 2 tháng tăng liên tiếp. Xuất khẩu dược phẩm trong tháng 9/2022 đạt 14.576 tấn với trị giá 1.898 triệu bảng Anh, giảm 3,4% về lượng và giảm 5,03% về trị giá so với tháng trước. So với tháng 9/2021, tăng 0,37% về lượng và tăng 51,76% về trị giá. Tính chung 9 tháng năm 2022, lượng xuất khẩu đạt 140.250 tấn với trị giá 15.376 triệu bảng Anh, tăng 8,52% về lượng và tăng 20,84% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. 
Dược phẩm là một ngành đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và việc duy trì hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiên tiến tại Vương quốc Anh. Doanh thu hàng năm của các nhà bán buôn dược phẩm ở Vương quốc Anh vào khoảng 50- 55 tỷ bảng Anh. Thị trường dược phẩm của Vương quốc Anh nằm trong số 10 thị trường quốc gia hàng đầu, chiếm khoảng 2,6% thị trường dược phẩm toàn cầu.
Cập nhật các quy định, chính sách
Về xuất khẩu và tích trữ: 
Xuất khẩu và tích trữ dược phẩm có thể tạo ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu dược phẩm cho tiêu dùng nội địa trong một số trường hợp, do đó theo quy định, Chính phủ Anh hạn chế xuất khẩu và tích trữ một số loại dược phẩm. Các thương nhân có liên quan cần cập nhật danh mục các loại dược phẩm này để chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình. 


NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC PHẨM TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA 
1 Phân tích hoạt động nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam từ các thị trường trong UKVFTA
2 Phân tích tình hình thương mại và thị trường dược phẩm của Vương quốc Anh
2.1. Thị trường dược phẩm Vương quốc Anh và dự báo
2.2. Tình hình xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh
2.3. Tình hình nhập khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh
3 Tham khảo thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm tại Vương quốc Anh
3.1. Các doanh nghiệp Anh xuất khẩu các nhóm mã HS có giao thương với Việt Nam
3.2. Các doanh nghiệp phân phối dược phẩm chính tại Vương quốc Anh
3.3. Các tổ chức, hiệp hội liên quan
PHẦN II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH DƯỢC PHẨM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN 
1 Quy định về tích trữ và xuất khẩu các loại dược phẩm bị hạn chế của Vương quốc Anh 
2 Quy định đối với nhập khẩu dược phẩm vào Vương quốc Anh
3 Quy định chi tiết về người chịu trách nhiệm nhập khẩu và các trường hợp loại trừ
4 Bộ Y tế Chăm sóc Xã hội Anh đảm bảo việc cung cấp thuốc, thiết bị y tế và các vật tư chăm sóc sức khỏe khác tại Bắc Ai-Len được duy trì sau Brexit
Phụ lục: Tham khảo các loại phí đối với dược phẩm 
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Trị giá nhóm hàng dược phẩm Việt Nam nhập khẩu từ Vương quốc Anh từ tháng 1/2021 tới tháng 10/2022 
Biểu đồ 2: Số lượng mặt hàng thuộc các nhóm tân dược được phân phối phổ biến nhất trên thị trường Anh quốc năm 2021 
Biểu đồ 3: 10 loại thuốc giảm đau được phân phối tại Anh năm 2021, tính theo số mặt hàng 
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh 
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường cung ứng dược phẩm nhập khẩu vào Vương quốc Anh 
Biểu đồ 6: Giá trị vốn hóa của 10 DN được phẩm hàng đầu tại VQ Anh năm 2022 (tỷ bảng Anh) 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Chủng loại dược phẩm xuất khẩu của Vương quốc Anh trong tháng 9 và 9 tháng năm 2022 
Bảng 2: Xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh sang các thị trường 
Bảng 3: Chủng loại dược phẩm nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 
Bảng 4: 25 thị trường cung ứng dược phẩm lớn nhất vào Vương quốc Anh theo trị giá nhập khẩu 
Bảng 5: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh xuất khẩu dược phẩm theo mã HS 30.04.32 (mã HS này doanh nghiệp Việt Nam có nhập khẩu)