MỤC LỤC 
1. Trong nước 

1.1. Các chính sách về logistics nói chung
1.2. Một số chính sách về hạ tầng phục vụ logistics
1.3. Một số chính sách về vận tải
1.3.1. Vận tải đường bộ
1.3.2. Vận tải đường biển 
1.3.3. Vận tải đường thủy 
1.3.4. Vận tải đường hàng không 
1.3.5. Vận tải đường đường sắt 
1.4. Các vấn đề quy định, chính sách khác
2. Ngoài nước 
2.1. IATA thúc đẩy vận tải hàng không bền vững hậu COVID-19 
2.2. Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thống nhất chủ đề hàng động chính cho Ngành hàng hải toàn cầu năm 2022. 
2.4. Ấn Độ có kế hoạch trở thành lực lượng vận tải hàng hóa đường sắt quan trọng trên thế giới 
2.5. Vương quốc Anh công bố kế hoạch nới lỏng các quy định về tài xế xe tải với hy vọng giải quyết tình trạng thiếu lao động 
2.5. Chính phủ Argentina đã nắm quyền kiểm soát tuyến đường thủy Hidrovia Paraná-Paraguay 
2.6. Maroc có kế hoạch tạo ra một nền tảng logistics ở Ba Lan để tiếp cận tốt hơn với các thị trường châu Âu