1. Trong nước 
1.1. Các chính sách về logistics nói chung
1.2. Một số chính sách về hạ tầng phục vụ logistics
1.2.1. Dự kiến kinh phí phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam 
1.2.2. Tp. Hồ Chí Minh lùi thời hạn thu phí cảng biển sang 01/10/2021 
1.2.3 Tỉnh Đồng Nai cho thuê đất để đầu tư khu vực dịch vụ hậu cần cảng Phước An 
1.3. Một số chính sách về vận tải
1.3.1. Vận tải đường bộ
1.3.2. Vận tải đường biển 
1.3.3. Vận tải đường thủy 
1.3.4. Vận tải đường hàng không 
1.3.5. Vận tải đường đường sắt 
1.4. Các vấn đề quy định, chính sách khác
2. Ngoài nước 
2.1. IATA thúc đẩy mạng lưới cơ sở xét nghiệm COVID-19 trong khuôn khổ chương trình Thẻ thông hành du lịch IATA (IATA Travel Pass) 
2.2. Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông qua các biện pháp quan trọng để giảm phát thải carbon của tàu; thiết lập hệ thống đánh giá tàu 
2.3. IMO kêu gọi các quốc gia thành viên ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho thuyền viên 
2.4. Hungary giảm phí dịch vụ hạ tầng đường sắt để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh 
2.5. Nam Phi thành lập cơ quan quản lý cảng quốc gia (Transnet)