MỤC LỤC 
1. TRONG NƯỚC 

1.1. Các chính sách về logistics nói chung
1.2. Một số chính sách về hạ tầng phục vụ logistics
1.2.1. Các chính sách nhằm thúc đẩy tiến độ xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam 
1.2.2. Công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam (cập nhật tháng 4/2021) 
1.2.3. Phát triển hạ tầng giao thông đường bộ tại khu vực phía Nam 
1.3. Một số chính sách về vận tải
1.3.1. Vận tải đường bộ
1.3.2. Vận tải đường biển 
1.3.3. Vận tải đường thủy 
1.3.4. Vận tải đường hàng không 
2. NGOÀI NƯỚC 
2.1. Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế (IATA) hợp tác với Unilabs thúc đẩy chương trình IATA Travel Pass 
2.2. Tổ chức Hàng hải thế giới thông qua dự thảo sửa đổi Công ước IMO 
2.3. Cơ sở pháp lý quốc tế về an ninh, an toàn hàng hải trên biển Đông 
2.4. Cơ quan Hàng hải và Cảng biển Singapore (MPA) đã ký một bản ghi nhớ hợp tác (MoC) với các công ty lớn trong ngành để thành lập quỹ cho một trung tâm khử cacbon trong hàng hải ở Singapore. 
2.5. Kinh nghiệm của Latvia trong phân khúc thị trường đường sắt để thu phí cơ sở hạ tầng