Lượng nhập khẩu DDGS năm 2021 chiếm 13,2% về lượng và 8,8% về trị giá trong tổng nhập khẩu TACN&NL về Việt Nam. 
Nhập khẩu cám ngô về Việt Nam trong năm 2021 ước đạt … nghìn tấn, trị giá .. triệu USD, … 1% về lượng … 29,3% về trị giá so với năm 2020. 
Nhập khẩu bột gluten ngô về Việt Nam trong năm 2021 ước đạt … nghìn tấn, trị giá … triệu USD, tăng 8,9% về lượng và tăng 32,1% về trị giá so với năm 2020 do nhu cầu trong nước phục vụ ngành chăn nuôi tăng. 
Trong tháng 11/2021, nhập khẩu phân bón Urea đạt … nghìn tấn, trị giá … triệu USD, giảm 47,1% về lượng và giảm 14,2% về trị giá so với tháng 10/2021, nhưng tăng mạnh 400,7% về lượng và tăng 1391,3% về trị giá so với tháng 11/2020. 
Tại tuần 2 của tháng 1/2022, giá bột cá tại một số thị trường giảm so với tháng trước. Theo USDA, trong niên vụ 2021/22, sản lượng bột cá toàn cầu dự báo đạt 4,84 triệu tấn, tương đương với dự báo trước và niên vụ 2020/21. Tiêu thụ bột cá toàn cầu năm 2021 ước đạt 5,24 triệu tấn, giảm nhẹ so với năm 2020. 
Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) công bố, giá lương thực thế giới tăng 28% trong năm 2021 lên mức cao nhất trong một thập kỷ và điều này đã làm giảm bớt hy vọng về việc thị trường sẽ ổn định trở lại trong năm 2022. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TỔNG QUAN KINH TẾ 
TỔNG QUAN CHUYÊN NGÀNH 
GIÁ THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẾ GIỚI TRONG TUẦN 
Giá nguyên liệu sản xuất TACN tại một số sàn giao dịch thế giới
NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, VTNN CỦA VIỆT NAM 
Tình hình nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ ngày 04/01/2022 đến ngày 12/01/2022 
Tình hình nhập khẩu DDGS, bột gluten ngô và cám ngô 11 tháng năm 2021 và dự báo 
Nhập khẩu bột cá năm 2021 giảm mạnh
Thị trường phân bón 
TIN QUỐC TẾ 
Dự báo cung cầu ngũ cốc thế giới 
Giá lương thực thế giới đạt mức cao nhất 10 năm 

DANH MỤC HÌNH
Lượng và giá nhập khẩu DDGS từ tháng 1/2019
Lượng và giá nhập khẩu cám ngô từ tháng 1/2019
Lượng và giá nhập khẩu bột gluten ngô từ tháng 1/2019
Diễn biến giá bột cá Pêru 65% protein theo tháng năm 2019-2021
Lượng và giá nhập khẩu bột cá từ tháng 01/2019
Lượng nhập khẩu phân bón Urea qua các tháng năm 2020 – 2021

DANH MỤC BẢNG
Tham khảo giá ngũ cốc và hạt có dầu trong tuần
Giá bột cá từ các thị trường
Giá nguyên liệu sản xuất TACN tại một số sàn giao dịch thế giới
Tham khảo một số lô hàng nhập khẩu TACN&NL trong kỳ từ ngày 4/01 đến ngày 12/01/2022
Tham khảo một số lô hàng nhập khẩu CTH&BT trong kỳ từ ngày 4-12/01/2022
THAM KHẢO GIÁ XUẤT KHẨU DDGS CỦA MỸ SANG CHÂU Á NGÀY 13/01/2022
Thị trường cung cấp DDGS cho Việt Nam 11 tháng năm 2021
Giá nhập khẩu DDGS từ các thị trường 11 tháng năm 2021
Thị trường cung cấp cám ngô cho Việt Nam 11 tháng năm 2021
Thị trường cung cấp bột gluten ngô cho Việt Nam 11 tháng năm 2021
MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU TACN&NL TỪ MỸ THÁNG 11/2021
THAM KHẢO GIÁ BỘT CÁ TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG
Một số thị trường cung cấp bột cá cho Việt Nam 11 tháng năm 2021
Giá nhập khẩu bột cá từ các thị trường 11 tháng năm 2021
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu TACN&NL từ Ấn Độ tháng 11 năm 2021
Thị trường cung cấp phân bón Urea cho Việt Nam trong 11 tháng năm 2021
Giá nhập khẩu trung bình phân bón Urea từ các thị trường trong 11 tháng năm 2021