Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 8/2022 đạt … tỷ USD, …. 72,5% so với tháng 8/2021. Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt … tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021. 
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Australia trong tháng 8/2022 đạt … triệu USD, … 75,7% so với tháng 8/2021. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Australia … mạnh trong tháng 8/2022 là do tháng 8/2021 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này…. 
Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tuần từ ngày 29/8/2022 đến ngày 06/9/2022 đạt 249,8 triệu USD, tăng 4,2% so với tuần trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 134,9 triệu USD, giảm 10,2% so với tuần trước. 
Theo số liệu sơ bộ, nhập khẩu gỗ lim của Việt Nam tháng 8/2022 đạt … nghìn m³, trị giá … triệu USD, … 7,1% về lượng và … 5,9% về trị giá so với tháng 7/2022. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ lim ước tính đạt … nghìn m³, trị giá …. triệu USD, … 16,3% về lượng và … 14,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 
Theo thống kê sơ bộ, trong tuần từ ngày 29/8/2022 đến 06/9/2022, nhập khẩu gỗ nguyên liệu về Việt Nam đạt 58,0 triệu USD, tăng 38,0% so với tuần trước. 
Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ trong kỳ từ 23/8/2022 đến 06/9/2022 đạt 5,16 triệu USD, giảm 20,7% so với kỳ trước (từ 09/8/2022 đến 23/8/2022). 
Hiệp hội các doanh nghiệp nội thất và chế biến gỗ của Nga đã đưa ra đề xuất chính thức gửi Bộ Phát triển Kinh tế Nga, đề nghị đồ nội thất và nguyên liệu thô (gỗ và ván ép) nhập khẩu từ các nước có xung đột với Nga áp thuế …%, trong khi thuế suất …% được áp với các quốc gia không có xung đột với Nga và thuế suất 0% đối với các nước trong Liên minh Kinh tế Á-Âu. 
Tháng 2/2022, xuất khẩu các sản phẩm gỗ của Braxin đã tăng 45% và triển vọng thị trường rất khả quan. Tuy nhiên, kể từ tháng 4/2022, Braxin bị ảnh hưởng… 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN 
THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý NGÀNH SẢN PHẨM GỖ VÀ TCMN
TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU 
Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Australia tăng mạnh 
Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tăng mạnh 
Tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ trong tuần 
Nhập khẩu gỗ lim từ Trung Quốc tăng mạnh 
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU tăng trở lại 
Tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong tuần 
Xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ trong kỳ
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 
Đề xuất 60% thuế quan đối với đồ nội thất và gỗ nhập khẩu từ các quốc gia có xung đột với Nga 
Braxin chuyển sang ngành xuất khẩu đồ nội thất 
THAM KHẢO 
Thay đổi cách viết tên nước Thổ Nhĩ Kỳ trên C/O 
Tổ chức FSC phê duyệt Bộ Tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững dành cho tiểu điền tại Indonesia 

DANH MỤC HÌNH
Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Australia năm 2021 - 2022
Tình hình nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Australia năm 2021 – 2022
Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp năm 2021 – 2022
Trị giá nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu của Việt Nam từ năm 2020 - 2022
Lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ EU

DANH MỤC BẢNG
Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu tới thị trường Australia trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022
Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ Australia nhập khẩu tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022
Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Australia tháng 6 và 6 tháng năm 2022
Doanh nghiệp gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu cao sang thị trường Australia tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022
Mặt hàng đồ nội thất nhà bếp xuất khẩu trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022
Xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tới các thị trường tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022
Tham khảo giá một số lô hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu trong tuần
Nhóm gỗ lim nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2022
Thị trường cung cấp gỗ lim cho Việt Nam 7 tháng đầu năm 2022
Một số chủng loại gỗ nhập khẩu từ EU tháng 7/2022 và 7 tháng đầu năm 2022
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các thị trường EU tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022
Một số doanh nghiệp nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường EU đạt kim ngạch cao trong 7 tháng đầu năm 2022
Một số thị trường đứng đầu về cung cấp gỗ nguyên liệu cho Việt Nam trong tuần từ ngày 29/8/2022 đến 06/9/2022
Một số lô hàng gỗ nguyên liệu nhập khẩu tuần từ ngày 29/8/2022 đến 06/9/2022
Một số lô hàng gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu trong kỳ