Theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ trong tháng 4/2022 đạt … triệu USD, tăng 8,7% so với tháng 4/2021. Trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ ước đạt … tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021. 
- Theo số liệu thống từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất văn phòng của Việt Nam trong tháng 3/2022 đạt … triệu USD, giảm 21,8% so với tháng 3/2021. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất văn phòng đạt … triệu USD, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2021. 
- Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tuần đạt … triệu USD, tăng 7% so với tuần trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 306,4 triệu USD, tăng 1,4% so với tuần trước. 
- Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu gỗ nguyên liệu tháng 4/2022 ước đạt …. nghìn m³, trị giá … triệu USD, tăng 20,4% về lượng và tăng 18,9% về trị giá so với tháng 3/2022; so với tháng 4/2021 giảm 7,1% về lượng và tăng 4,4% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 1,779 triệu m³, trị giá …. triệu USD, giảm 25,8% về lượng và giảm 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN 
THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý NGÀNH SẢN PHẨM GỖ VÀ TCMN 
TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU 
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới Mỹ giảm tốc 
Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất văn phòng tới thị trường Mỹ giảm mạnh 
Tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ trong tuần 
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu giảm 31,8% về lượng 
Tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong tuần 
Nhiều triển vọng xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ trong thời gian tới 
Xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ trong kỳ 
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 
Tác động của xung đột Nga-Ucraina đối với ngành công nghiệp gỗ của Đức 
Dự kiến sẽ bùng nổ nhu cầu đối với các sản phẩm gỗ của Malaysia 
THAM KHẢO 
Thuỵ Điển thay đổi giấy chứng nhận sức khoẻ (health certificate) cho các sản phẩm từ gỗ và điều kiện nhập khẩu 
Mời tham dự Hội chợ Hồng Kông Houseware Fair 2022 
Mời doanh nghiệp tham dự Hội chợ quốc tế gỗ, đồ gỗ tại Algeria 2022 

DANH MỤC HÌNH
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Mỹ qua các tháng năm 2020 – 2022
Tình hình nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ năm 2020 – 2022
Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất văn phòng qua các tháng năm 2020 - 2022
Trị giá nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam từ năm 2020 - 2022
Giá gỗ nguyên liệu nhập khẩu trung bình của Việt Nam năm 2020 – 2022
Tình hình xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ qua các tháng
Cơ cấu mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022

DANH MỤC BẢNG
Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu tới thị trường Mỹ tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022
Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ Mỹ nhập khẩu tháng 2 và 2 tháng năm 2022
Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Mỹ tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022
Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hàng đầu của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022
Mặt hàng đồ nội thất văn phòng xuất khẩu chính tháng 3 và 3 tháng năm 2022
Thị trường xuất khẩu đồ nội thất văn phòng tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022
Tham khảo giá một số lô hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu trong tuần
Tham khảo nhóm gỗ nguyên liệu nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2022
Chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2022
Thị trường nhập khẩu gỗ nguyên liệu 3 tháng đầu năm 2022
Doanh nghiệp nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt kim ngạch cao 3 tháng đầu năm 2022
Một số lô hàng gỗ nguyên liệu nhập khẩu tuần từ ngày 19/4/2022 đến 27/4/2022
Thị trường xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ của Việt Nam trong tháng 3/2022 và 3 tháng đầu năm 2022
Một số lô hàng gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu trong kỳ