Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 02/2023 đạt … triệu USD, … 21,5% so với tháng 01/2023. Tổng 2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu hóa chất đạt … tỷ USD, … 28,1% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 02/2023 từ các thị trường Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc … so với tháng 01/2023.
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 02/2023 đạt …. nghìn tấn, … 39,7% về lượng so với tháng 01/2023. 2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu đạt … nghìn tấn, … 22,3% về lượng so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường Ả Rập Xê út, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản … so với tháng 01/2023.
Bước sang tuần thứ ba của tháng 3/2023, giá Polyvinyl Clorua (PVC) dao động ….tại thị trường Châu Á do ….
Giá Propyleneoxit tại thị trường Mỹ đạt …. USD/tấn. Giá Propyleneoxit đã giảm kể từ đầu tháng 3/2023. Trước đó, trong tháng 02/2023, giá Oxit Propylene tăng liên tục trong bối cảnh nguồn cung có sẵn ở mức thấp do các nhà máy cracker của LyondellBaselltại Corpus Christi, Texas với công suất 250.000 tấn/năm và nhà máy của Chevron Phillips Chemical đã dừng hoạt động trong tháng 02/2023.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
Tổng quan kinh tế
NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT CỦA VIỆT NAM 
Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 02/2023 tăng trở lại
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất trong tháng 02/2023
Tham khảo một số lô hàng hoá chất nhập khẩu từ ngày 07/3/2023 đến ngày 14/3/2023
NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU CỦA VIỆT NAM 
Tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ ngày 07/3/2023 đến ngày 14/3/2023
Tham khảo một số lô hàng nguyên liệu nhựa nhập khẩu từ ngày 07/3/2023 đến ngày 14/3/2023 
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường tăng mạnh
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 02/2023
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA CỦA VIỆT NAM 
Tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa từ ngày 07/3/2023 đến ngày 14/3/2023
Tham khảo một số lô hàng sản phẩm nhựa xuất khẩu từ ngày 07/3/2023 đến ngày 14/3/2023 
Xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam giảm trong 2 tháng đầu năm 2023
TIN THẾ GIỚI
Giá PVC châu Á đang ở mức thấp và có cơ hội phục hồi
Tháng 3/2023, giá Oxit Propylene tại thị trường Mỹ giảm
Tham khảo giá hóa chất và chất dẻo nguyên liệu tại thị trường Trung Quốc