- Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022 đạt … triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm tỷ trọng 6,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Propylene, Axit terephthalic tinh chế, Vinyl chloride monomer, Toluene, Oxy già, Propylene, Caprolactam, Muội carbon, Natri bicarbonate là những mặt hàng hóa chất được nhập nhiều từ thị trường
này.
- Nhập khẩu hóa chất từ thị trường Malaysia trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt .. triệu USD, tăng 69,8% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm tỷ trọng 7,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Nhiều mặt hàng hóa chất có lượng nhập khẩu từ thị trường Malaysia trong 3 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, như: Methanol, Methionine, Canxi carbonate, Sắt sunphate, Dioctyl terephthalate, Diisononyl phthalate, Ethyl hexyl acrylate, Oxit didymium, Axit lauric. 
- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022 đạt … nghìn tấn với trị giá … triệu USD, tăng 5,2% về lượng và tăng 20,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 9,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Nhập khẩu các chủng loại nhựa PET, PP, PVC từ thị trường Thái Lan tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.
- Theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 4/2022 đạt … triệu USD, giảm 2,8% so với tháng 3/2022 nhưng tăng 28,3% so với tháng 4/2021. Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng … tỷ USD tăng trên 25% so với cùng kỳ năm 2021.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
Tổng quan kinh tế
NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT CỦA VIỆT NAM
Nhập khẩu Axit terephthalic tinh chế, Vinyl chloride monomer từ Thái Lan tăng mạnh
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất từ thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022
Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Malaysia tăng mạnh
Tham khảo một số lô hàng hoá chất nhập khẩu từ ngày 19/4/2022 đến ngày 26/4/2022
NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU CỦA VIỆT NAM
Tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ ngày 19/4/2022 đến ngày 26/4/2022
Tham khảo một số lô hàng nguyên liệu nhựa nhập khẩu từ ngày 19/4/2022 đến ngày 26/4/2022
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PET, PP, PVC từ thị trường Thái Lan tăng mạnh
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA CỦA VIỆT NAM
Tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa từ ngày 19/4/2022 đến ngày 26/4/2022
Tham khảo một số lô hàng sản phẩm nhựa xuất khẩu từ ngày 19/4/2022 đến ngày 26/4/2022
Tháng 4/2022 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam giảm nhẹ
Tham khảo doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nhựa 3 tháng đầu năm 2022
TIN THẾ GIỚI
Tham khảo giá hóa chất và chất dẻo nguyên liệu tại thị trường Trung Quốc

DANH MỤC HÌNH
Tham khảo kim ngạch nhập khẩu hoá chất từ Thái Lan
Cơ cấu hóa chất nhập khẩu từ thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022
Tham khảo kim ngạch nhập khẩu hoá chất từ Malaysia
Nhập khẩu nhựa nguyên liệu từ thị trường Thái Lan
Cơ cấu chủng loại nhựa nguyên liệu nhập khẩu từ Thái Lan
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa năm 2021 – 2022
Cơ cấu sản phẩm nhựa Việt Nam xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022
Diễn biến giá PVC tại thị trường Trung Quốc tuần từ ngày 19/4/2022 đến 26/4/2022

DANH MỤC BẢNG
Tham khảo một số chủng loại hoá chất nhập khẩu từ thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất từ thị trường
Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022
Tham khảo một số chủng loại hoá chất nhập khẩu từ thị trường Malaysia 3 tháng đầu năm 2022
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất từ thị trường
Malaysia 3 tháng đầu năm 2022
Tham khảo giá một số lô hàng hoá chất nhập khẩu (từ ngày 19/4/2022 đến ngày 26/4/2022)
Tham khảo thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa tuần qua
Tham khảo một số lô hàng nguyên liệu nhựa nhập khẩu (từ ngày 19/4/2022 đến ngày 26/4/2022)
Tham khảo nguyên liệu nhựa nhập khẩu từ Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ
thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022
Tham khảo thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần qua
Tham khảo giá một số lô hàng sản phẩm nhựa xuất khẩu (tuần từ ngày 19/4/2022 đến ngày 26/4/2022)
Tham khảo xuất khẩu sản phẩm nhựa tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022
Tham khảo doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nhựa 3 tháng đầu năm 2022
Tham khảo giá hóa chất và chất dẻo nguyên liệu tại thị trường Trung Quốc