CÁC NỘI DUNG ĐÁNG LƯU Ý TRONG BẢN TIN

Tổng quan kinh tế
NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT
Nhiều loại hóa chất nhập khẩu tăng mạnh từ thị trường Hàn Quốc
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất từ thị trường Hàn Quốc 
Tham khảo một số lô hàng hoá chất nhập khẩu từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2021
NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU
Tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2021
Tham khảo một số lô hàng nguyên liệu nhựa nhập khẩu từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2021 
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PET, PE, PVC từ thị trường Thái Lan ....
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm2021
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA
Tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2021
Tham khảo một số lô hàng sản phẩm nhựa xuất khẩu từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2021 
Túi nhựa xuất khẩu .... trong quý I/2021
Hà Lan là thị trường xuất khẩu ..... của sản phẩm nhựa Việt Nam
TIN THẾ GIỚI
Tham khảo giá hóa chất và chất dẻo nguyên liệu tại thị trường Trung Quốc